Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 156
Biuletyn Polonistyczny
1988, Tom 31, Numer 4 (110)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 1-13
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Edmund Rabowicz Edward Breza s. 137-140
Jarosław Maciejewski Tomasz Lewandowski s. 140-144
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN. s. 145-146
Obraz literatury polskiej XIX i XX w. s. 148-149
W poszukiwaniu korespondencji Henryka Sienkiewicza Maria Bokszczanin s. 154-160
"Prasa Kielecczyzny - tradycja i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 160
"Z problemów epistolografii przedromantycznej", Alina Aleksandrowicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 160
Uniwersytet Gdański Stanisław Szczepiński s. 161-164
"Kilka uwag o stanie badań czytelnictwa w Polsce", Janusz Ankudowicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 162
Uniwersytet Jagielloński Stanisław Jaworski s. 164-171
"Józef Ignacy Kraszewski i polski wiek XIX", Józef Bachórz, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Ukształcić nowego człowieka. Utopia i pedagogika w okresie rewolucji francuskiej", Bronisław Baczko [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 166
"Perły i potwory. Szkice o literaturze międzywojennej", Agnieszka Baranowska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Agnieszka Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Pocztówka jako wyraz wyobraźni masowej", Małgorzata Baranowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Czarny Ariel poezji społecznej", Stanisław Bereś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 170
"Rozmowy ze Stanisławem Lemem", Stanisław Bereś, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 170
Uniwersytet Łódzki Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 171-175
"Społeczne ramy lektury", Włodzimierz Bolecki [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 172
"Historia przeszłości czy dziejowości? (O sposobach widzenia historii w literaturze polskiej ostatniego półwiecza. Prekursorstwo Berenta)", Alina Brodzka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Brodzka (aut. dzieła rec.) s. 174
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 176-181
"Historyczna powieść epistolarna >>Rzym za Nerona<< Kraszewskiego", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Juliana Bruna-Bronowicza krytyka powojenna. Wokół >>Stefana Żeromskiego tragedii pomyłek<<", Tadeusz Bujnicki [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 178
">>Szkice<< Adama Szymańskiego a >>Wspomnienia z domu umarłych<< Fiodora Dostojewskiego", Bogdan Burdziej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 178
"Niepewna miara rzeczy: człowiek. Fragment o pisarstwie Brandysa Młodszego", Tomasz Burek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 180
Uniwersytet Szczeciński Jerzy Jarowiecki s. 181-184
"Tadeusz Różewicz", Stanisław Burkot, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 182
"Role, typy symboliczne i postaci", Elizabeth Burns, Tłum. K.Urbisz [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Elizabeth Burns (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z korespondencji Agatona Gillera do J.I. Kraszewskiego", Halina Bursztyńska, "Ruch Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Halina Bursztyńska (aut. dzieła rec.) s. 184
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu s. 184-188
"Od Fredry do Różewicza. Dramat i teatr polski w Szwecji w latach 1835-1976", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1986 : [recenzja] Marek Tobera Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 186
Uniwersytet Warszawski Ewa Odachowska-Zielińska s. 188-190
Uniwersytet Wrocławski Magdalena Hałasowa s. 190-193
"Integracja nauk a zagadnienie umysłu", Danuta Danek [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 190
"Psychologia społeczna a teatr", Jurij Dawydow, Tłum. B.Stempczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jurij Dawydow (aut. dzieła rec.) s. 192
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 193-194
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach Janusz Detka s. 195-197
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 197-198
"Telewizja, młodzież, kultura", Janusz Gajda, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 198
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 199-203
"Druki Oficyny Ossolińskiej. 1828-1918. Bibliografia", Oprac. E.Galos, T.Madejska, Wrocław 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski s. 200
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Jadwiga Ruszała s. 203-204
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 204-206
"Dzieje teatru w Krakowie. T.5: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915; cz.2: Michalik: W cieniu Teatru Miejskiego", Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera s. 204
"Literatura", Franco Fortini, Tłum. J.Ugniewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Franco Fortini (aut. dzieła rec.) s. 206
"Kazimierz Krauz - dziennikarz polski", Aleksandra Garlicka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Aleksandra Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Niby-groteska", Michał Głowiński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Przedmieście<< Czesława Miłosza. Próba interpretacji", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Zarys teorii funkcji dramatu popularnego w społeczeństwie", John S.R. Goodlad, Tłum. J.Mach [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan John S.R. Goodlad (aut. dzieła rec.) s. 212
"Romantyczny nurt w rzymskich dramatach Felicjana Faleńskiego", Maria Grzędzielska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Socjologia teatru", Georges Gurvitch, Tłum. K.Wojtynek [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Georges Gurvitch (aut. dzieła rec.) s. 214
"Chuć przeciw duszy narodu. O kompleksach polskich i erotyce modernizmu", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wyobcowanie-bunt-ofiara. Z problemów ekspresjonistycznej historiozofii", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Norwidowska legenda Byrona w >>Epimenidesie<< i >>Rozmowie umarłych<<", Grażyna Halkiewicz-Sojak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Grażyna Halkiewicz-Sojak (aut. dzieła rec.) s. 216
"Perspektywy semiotyki filmu", Alicja Helman [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alicja Helman (aut. dzieła rec.) s. 218
"Futurologiczne rozmyślania o nauce", Ryszard Herczyński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ryszard Herczyński (aut. dzieła rec.) s. 218
"Literatura a kontekst audiowizualny", Maryla Hopfinger [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Tygodnik Ilustrowany<< 1859-1886 jako czasopismo integrujące", Ewa Ihnatowicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T.10: Rękopisy 15681-15960", Red. K.Korzon, Oprac.E.Galos i in., Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 222
"Miejsce sceniczne w społeczeństwie współczesnym (wprowadzenie)", Jean Jacquot, Tłum. J.Lekczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jean Jacquot (aut. dzieła rec.) s. 222
"Aktualne zagadnienia językoznawstwa ogólnego. (Wykład wygłoszony w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym 29 września 1979)", Roman Jakobson, Tłum. K.Pomorska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 224
"Epika życia fantazmatycznego", Maria Janion [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 224
"IV część >>Dziadów<< i wczesnoromantyczny bohater egzystencji", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 226
"Stanisław Cat-Mackiewicz. 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa", Jerzy Jaruzelski, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Jaruzelski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Być wieszczem", Jerzy Jarzębski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Recepcja literatury niemieckiej w czasopismach polskiego Oświecenia", Jerzy Kasprzyk, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 228
">>Rusyn na praznyku<< i dalsze jego losy", Stefan Kieniewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"Polska powieść popularna w latach międzywojennych", Hanna Kirchner [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 230
"Awangarda jako problem badawczy", Ryszard W. Kluszczyński, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7. W kręgu zagadnień awangardy II", Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Ryszard W. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 232
"Awangarda lubelska", Tadeusz Kłak, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7. W kręgu zagadnień awangardy II", Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 232
"Żagary.Problematyka grupy literackiej", Tadeusz Kłak, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 234
"Literatura romantyczna w potocznym odbiorze", Antonina Kłoskowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Antonina Kłoskowska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wydawnictwa >>Przeglądu Tygodniowego<< Adama Wiślickiego", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 236
"Publiczność teatralna", Lew N. Kogan, Tłum. P.Fast [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Lew N. Kogan (aut. dzieła rec.) s. 236
"Dolina najpiękniejsza w świecie", Jacek Kolbuszewski, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Charakterystyka literackiego dziennika >>Krakauer Zeitung<<", Piotr Kołtunowski, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Piotr Kołtunowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia", Henryk Korotyński, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Henryk Korotyński (aut. dzieła rec.) s. 240
"Sytuacja książki polskiej w latach 1926-1932", Ewa Korzeniewska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej", Jan Kott, Kraków 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 242
"Tęcze Rafaela", Alina Kowalczykowa [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Conrad i Gombrowicz w walce o swoje wybitności", Aniela Kowalska, Posłowie: M.Janion, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Ukraińska literatura w Polsce", Stefan Kozak, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Kozak (aut. dzieła rec.) s. 244
"Pierwsza polska komedia historyczna", Stefan Kruk, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poezja Miłosza wobec perspektywy odbioru szkolnego", Barbara Kryda, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 246
"Dostojewski. Antymonie humanizmu według >>Braci Karamazow<<", Danuta Kułakowska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Danuta Kułakowska (aut. dzieła rec.) s. 248
">>Przegląd Wszechpolski<< 1922-1926", Robert Kuniński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Robert Kuniński (aut. dzieła rec.) s. 250
"Okolice humanistyki i polityki", Jan Kurowicki, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Gawędy<< Michała Czajkowskiego: narracja i polityka", Marek Kwapiszewski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Ojciec polskiego radia<<. Cz.II",Maciej Józef Kwiatkowski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Znaczenie i komunikowanie. Uwagi o przedmiocie i granicach semiotyki", Janusz Lalewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 254
"Czytelnictwo w Polsce w XVIII wieku w świetle powieści stanisławowskiej", Zdzisław Libera [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 256
"Literatura i jej interpretacje", Red. L.Nyirö, Posłowie S.Żółkiewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera s. 256
"Problemy komparatystyki semiotycznej", Jurij Lotman, Tłum. J.Kordys [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 258
"Semiotyka sceny", Jurij Lotman,Tłum. B.Stempczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Jurij Lotman (aut. dzieła rec.) s. 258
"Operetki Aleksandra Fredry", Lech Ludorowski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska",vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"Z korespondencji Mariana Sokołowskiego z Władysławem Łozińskim w l. 1874-1908", Rita Majkowska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 262
"Tajna Armia Polska - Znak - konfederacja zbrojna. Zarys genezy, organizacji i działalności", Kazimierz Malinowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce", Henryk Markiewicz [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 264
"Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku", Czesław Miłosz, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 266
"Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów", Marianna Mlekicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marianna Mlekicka (aut. dzieła rec.) s. 268
"Marksistowska próba ontologii społecznej", Stefan Morawski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 268
"Tygodnik >>Odrodzenie<< 1944-1950", Jacek Natanson, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 270
"O polskim charakterze narodowym", Julian Ochorowicz, Wstęp, wybór: L.Gawor, Lublin 1986 : [recenzja] Marek Tobera Julian Ochorowicz (aut. dzieła rec.) s. 274
">>Przedmieście<< jako inna >>Piosenka o końcu świata<<. Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 274
"Legendy i podania polskie", Marian Orłoń, Jan Tyszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Maria Orłoń (aut. dzieła rec.) Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 276
"Czas a modele zmiany kulturowej", Anna Pawełczyńska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 278
"Kiedy bywają >>złote jesienie<< i co to w procesie rozwoju kultury znaczy?", Janusz Pelc [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 280
">>Śniła mi się zima<<. Sen- wiersz- egzystencja", Maria Piasecka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 282
"Eseje o poezji polskiej", Jan Pilar, Wybór i przedmowa W. Nawrocki, Tłum. A.Czcibor-Piotrowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Pilar (aut. dzieła rec.) s. 282
"Życie literackie Kalisza 1870-1907", Edward Polanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Obrazy i informacje", Mieczysław Porębski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Słowo i światło w IV części >>>Dziadów<<", Ryszard Przybylski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 290
"Żywot Przybyszewskiego", Henryk Izydor Rogacki, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Henryk Izydor Rogacki (aut. dzieła rec.) s. 292
"Poetyka", Cesare Segre, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Cesare Segre (aut. dzieła rec.) s. 294
"Styl życia a kultura", Andrzej Siciński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Siciński (aut. dzieła rec.) s. 296
"W sztambuchu jak w salonie", Alina Siomkajło, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Alina Siomkajło (aut. dzieła rec.) s. 298
"Nad tekstem poematu >>W Szwajcarii<<. Uwagi o genezie stylistycznej utworu", Teresa Skubalanka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 300
">>Balladyna<<, czyli >>z chłopa król<<", Janusz Skuczyński, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 300
"Miejsce teorii literatury wśród innych dyscyplin literaturoznawczych", Stefania Skwarczyńska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 302
"Wizja dydaktyczna", Sean Smiley, Tłum. J.Mach [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Sean Smiley (aut. dzieła rec.) s. 302
"Czytanie Kabały", Anna Sobolewska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 304
"Sytuacja dramatyczna a zbiorowe uczestnictwo", Etienne Souriau, Tłum. J.Lekczyńska [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Etienne Souriau (aut. dzieła rec.) s. 306
"O wypowiedzi przewrotnej - wstępnie", Piotr Stasiński [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 308
"Przepisy na powieść", Krzysztof Stępniak "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 310
"Stanisław Lem jako czytelnik własnych utworów", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 310
">>Inquit<< w >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 312
"Rzeczywistość stworzona i rzeczywistość która się tworzy", Bogdan Suchodolski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 312
"Jeremi. Opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Twórczość literacka Jean Baptiste Dubois de Janciquy (1753-1808)", Zbigniew Sudrawski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Zbigniew Sudrawski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Kształtowanie się nowej nauki", Galina Suworowa, P.Fast [w:] "W kręgu socjologii teatru na świecie", Wybór i oprac. T.Pyzik i E.Udalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Galina Suworowa (aut. dzieła rec.) s. 316
"Słowa i literatura. (Przyczynek do teorii odbioru literatury)", Ewa Szary-Matywiecka [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Szary-Matywiecka (aut. dzieła rec.) s. 316
"Kornel Ujejski jako bibliotekarz", Józef Szocki, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 318
"Szlaki kultury polskiej", Janusz Tazbir, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 318
"Literatura pokoju dziecinnego", Ryszard Waksmund, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 320
"Koncepcja miasta i kryzys miasta", Aleksander Wallis [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksander Wallis (aut. dzieła rec.) s. 320
"Powrót do >>centrum polszczyzny<<. O przestrzeni symbolicznej w >>panu Tadeuszu<<", Andrzej Waśko, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Andrzej Waśko (aut. dzieła rec.) s. 322