Znaleziono 13 artykułów

Ryszard Waksmund

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Od Ezopa do eposu dziecięcego Ryszard Waksmund s. 75-96
Jerzy Cieślikowski Ryszard Waksmund s. 118-121
„Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy, gatunki, konteksty)”, Ryszard Waksmund, Wrocław 2000 : [recenzja] Jadwiga Ruszała Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 131-135
"Morfologia bajki >>O rybaku i złotej rybce<<", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja Irena Stemplowska Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 143
"Bajkosfera, czyli o użyciu semiotycznych fabuł baśniowych", Ryszard Waksmund, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 212
"Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : (tematy - gatunki - konteksty)", Ryszard Waksmund, Wrocław 2000 : [recenzja] Dorota Michułka Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 217-225
"Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci i młodzieży", Ryszard Waksmund, Warszawa 1987 ; [recenzja] Tomasz Chachulski Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 289
"Literatura pokoju dziecinnego", Ryszard Waksmund, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 320
"Liryka >>Szarej godziny<<. Z zagadnień komunikacji literackiej w poezji dla dzieci", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie XXII (1981) : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 366
"Stulecie dziecka. Wprowadzenie do problematyki i estetyki literatury dla dzieci i młodzieży XX w.", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 428
"Ewolucja form narracyjnych w literaturze dla dzieci i młodzieży. (Zarys problematyki)", Ryszard Waksmund [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 429
"Periodyki dziecięce w systemie prasy. Propozycje metodologiczne do badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży", Ryszard Waksmund, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 468