Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Waśko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiątki Soplicy" na tle programowych wypowiedzi Henryka Rzewuskiego Andrzej Waśko s. 60-85
Powrót do "centrum polszczyzny" : o przestrzeni symbolicznej w "Panu Tadeuszu" Andrzej Waśko s. 99-125
"Romantyczny sarmatyzm : tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863", Andrzej Waśko, Kraków 1995 : [recenzja] Jarosław Ławski Andrzej Waśko (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Powrót do >>centrum polszczyzny<<. O przestrzeni symbolicznej w >>panu Tadeuszu<<", Andrzej Waśko, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Andrzej Waśko (aut. dzieła rec.) s. 322