Znaleziono 15 artykułów

Stanisław Jaworski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Cracow Avant-garde Stanisław Jaworski Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 7-19
Koncepcje człowieka w poezji polakiej awangardy Stanisław Jaworski s. 33-43
">>Lira tramwaju<<", Stanisław Jaworski, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Z teorii i praktyki awangardyzmu", Andrzej Lam, Warszawa 1976 : [recenzja] Stanisław Jaworski Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 143-147
Uniwersytet Jagielloński Stanisław Jaworski s. 164-171
"Poetyka surrealizmu. Cz. II", Stanisław Jaworski, "Ruch Literacki" z.5 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Dalsze dzieje Awangardy", Stanisław Jaworski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim", Stanisław Jaworski, Kraków 1976 : [recenzja] Paweł Dybel Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Odnajdywanie świata", Stanisław Jaworski, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Polskie awangardy a poezja europejska : studium wyobraźni poetyckiej", Maria Delaperrière, przel. Adam Dziadek, Katowice 2004 : [recenzja] Stanisław Jaworski Maria Delaperrière (aut. dzieła rec.) Adam Dziadek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Zajęcie broszury pt. «Na przykład»" : poemat T. Peipera przed Sądem Okręgowym w Krakowie s. 233-243
"Zajęcie broszury pt. "Na przykład". Poemat T. Peipera przed sądem okręgowym w Krakowie", Stanisław Jaworski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 291
"U podstaw Awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk", Stanisław Jaworski, Kraków 1968, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Jan Józef Lipski Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 310-316
"U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk", Stanisław Jaworski, Wyd.2, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Zarys teorii literatury", Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, redaktor naukowy Kazimierz Budzyk, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 508 : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Stanisław Jaworski Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 590-604