Znaleziono 10 artykułów

Władysława Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
"Gazeta Lwowska" (1941-1944) : metody i kierunki oddziaływania propagandowego na przykładzie wybranych zagadnień Władysława Wójcik s. 25-40
Gadzinówka "Goniec Krakowski" 1939-1945 Władysława Wójcik s. 77-87
"Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)", Władysława Wójcik, Kraków 1988 : [recenzja] Zofia Sokół Władysława Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 108-110
III Seminarium Naukowe na temat "Książka-prasa-wydawnictwa w Krakowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego" Bożena Pietrzyk Władysława Wójcik s. 115-116
Sprawozdanie z sesji prasoznawczej w Cedzyni (9-11 XI 1984) Władysława Wójcik s. 117-120
Seminarium naukowe w samodzielnym Zakładzie Bibliotekoznawstwa WSP w Krakowie Władysława Wójcik s. 117-119
II Seminarium Naukowe na temat "Prasa dla dzieci i młodzieży, jej funkcje społeczne" Bożena Pietrzyk Władysława Wójcik s. 127-128
VI Ogólnopolskie Prasoznawcze Seminarium Naukowe "Dawna i współczesna prasa młodzieżowa" Zofia Sokół Władysława Wójcik s. 129-132
"Jawna działalność wydawnicza w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie (1939-1945)", Władysława Wójcik, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” z.72, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Władysława Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 399