Znaleziono 9 artykułów

Anna Kurska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Seweryn Goszczyński wobec przeszłości, czyli o "Zamku kaniowskim" Anna Kurska s. 19-35
O rzeczach, które wspierają pamięć Anna Kurska s. 37-52
O przeobrażeniach wizerunku Świętego Krzyża w XIX-wiecznych relacjach z podróży po Polsce Anna Kurska s. 49-106
Litewskie zamki Słowackiego Anna Kurska s. 145-160
"Ksiądz Marek", Juliusz Słowacki, oprac. Marta Piwińska, Wydanie III, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Anna Kurska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Seweryn Goszczyński : biografia duchowa", Danuta Sosnowska, Wrocław 2000 : [recenzja] Anna Kurska Danuta Sosnowska (aut. dzieła rec.) s. 202-211
"Krasiński układa arcydzieło", Anna Kurska, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21., Katowice 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Anna Kurska (aut. dzieła rec.) s. 221
O fragmentaryzmie w twórczości Norwida Anna Kurska s. 279-296