Znaleziono 4 artykuły

Danuta Hombek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Monika Adamczyk Marek Adamiec Michał Boni Henryk Czubała Józef Dytfeld Marek Dębowski Marek Gubański Danuta Hombek Wojciech Kaczmarek Ryszard W. Kluszczyński Leszek Kolankiewicz Maria Kordas Jan Kordys Anna Kurska Gabriela Matuszek Aleksander Nalaskowski Piotr Nowaczyński Jerzy Stefan Ossowski Hanna Prosnak Janusz Rećko Stanisław Rosiek Janusz Ryba Jerzy Smulski Kazimiera Z. Szymańska Joanna Walaszek Władysława Wójcik s. 14-136
Nad bibliografią Tadeusza Podleckiego : w kręgu domniemań i hipotez Danuta Hombek s. 153-166
"Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła", tom 1, część 1-2, Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław 1992 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) Danuta Hombek (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Prowincja oświecona : kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia : 1750-1815", Jerzy Snopek, Warszawa 1992 : [recenzja] Danuta Hombek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 224-231