Znaleziono 3 artykuły

Jacek Natanson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tygodnik >>Odrodzenie<< 1944-1950", Jacek Natanson, Warszawa 1987 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Tygodnik >>Odrodzenie<< 1944-1950", Jacek Natanson, Warszawa 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 270
"Lubelski okres tygodnika >>Odrodzenie<<", Jacek Natanson, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 296