Znaleziono 9 artykułów

Roman Jakobson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wirsze" z północnej Rusi XIV wieku Roman Jakobson Lucylla Pszczołowska (tłum.) s. 91-92
O realizmie w sztuce Roman Jakobson Przemysław Pietrzak (tłum.) s. 185-192
">>Wiersze<< z północnej Rusi XIV wieku", Roman Jakobson, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 206
"Aktualne zagadnienia językoznawstwa ogólnego. (Wykład wygłoszony w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym 29 września 1979)", Roman Jakobson, Tłum. K.Pomorska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 224
"W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism", t. 1-2, Roman Jakobson, wybór, redakcja naukowa i wstęp Maria Renata Mayenowa, bibliografię opracowała Alicja Szałagan, Warszawa 1989 : [recenzja] Zofia Mitosek Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Alicja Szałagan (aut. dzieła rec.) s. 251-259
Postscriptum do książki "Questions de poétique" Roman Jakobson Maria Dramińska-Joczowa (aut. dzieła rec.) s. 305-324
Z zagadnień struktury czeskiego poematu romantycznego : ("Máj" Karla Hynka Máchy) Roman Jakobson Krystyna Pomorska (tłum.) s. 389-409
Poetyka w świetle językoznawstwa Roman Jakobson Krystyna Pomorska (tłum.) s. 431-473
"Przeszłość" Cypriana Norwida Roman Jakobson s. 449-456