Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Biuletyn Polonistyczny
1963, Tom 6, Numer 17

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z najnowszych wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 5-8
Wykaz doktoratów uzyskanych w IBL od 1.1.1962 r. oraz przewodów otwartych w okresie od 1.1.1962 r. s. 8-10
Kronika naukowa IBL. s. 10-15
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu we Wrocławiu. s. 16-28
Katedra I Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 28-34
Katedra II Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 34-36
Katedra Historii Lit. Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 36-41
Katedra Liter. Polskiej Uniwersytetu Toruńskiego. s. 41-49
Katedra Hist. Liter. Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 49-54
Katedra Hist. Liter. Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 55-60
Katedra Hist. Liter. Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 61-63
Katedra Hist. Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 63-67
Rozprawy doktorskie (streszczenia autoreferatów). s. 68-89
Konferencja teoretycznoliteracka pomocniczych pracowników naukowych polonistyki w Toruniu. s. 90-92
Sympozjum Koła Polonistycznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego Jan Józef Lipski s. 92-93
Działalność Podkomisji Historii Literatury Komisji Historycznej Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. s. 94-96
Z prac Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN. s. 96-100
Informacja naukowa Biblioteki Narodowej. s. 100-101
Polonistyka za granicą (Bułgaria, Niemiecka Republika Federalna, Włochy, ZSRR). s. 102-123
Kronika naukowa. s. 102
Od redakcji. s. 124-125