Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 101
Biuletyn Polonistyczny
1986, Tom 29, Numer 2 (100)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Anna Grygo s. 1-15
Streszczenia prac doktorskich Andrzej Bazan Grażyna Burkowska Antoni Czyż Elżbieta Dąbrowska Marek Gumkowski Leszek Hensel Anna Kalinowska Maria Kalinowska Zbigniew Kloch Maria Koszycka Stanisław Kryński Marek Kulesza Krystyna Kłosińska Antoni Libera Dorota Mazurek Ewa Moniuszko Katarzyna Mroczek Ewa Odachowska-Zielińska Tadeusz Piersiak Jacek Popiel Krystyna Płachcińska Tomasz Stępień Alicja Szałagan Eligiusz Szymanis Teresa Szóstek Wojciech Tomasik Jan Tomkowski Janusz Urbaniak Anna Werpachowska Edmund Łągiewka s. 16-173
Mieczysław Szymczak Kazimierz Żelazko s. 189-193
Jerzy Michno Edward Breza s. 193-196
Bogusław Moroń Edward Breza s. 196-198
Katolicki Uniwersytet Lubelski. s. 201-205
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 205-206
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Marek Smurzyński Jerzy Starnawski s. 206-214
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 214-215
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 216
Uniwersytet Wrocławski Alicja Perłowska s. 220-222
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Kazimierz Gajda s. 226-229
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie Teresa Brzeska-Smerkowa s. 230
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 234-238
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Władysław Brzeziński s. 239-241
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Wojciech Pasterniak s. 241-243
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
"Jerzy Lutowski i jego krytycy", Zygmunt Barczyk, "Dialog" nr 4 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 258
"Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 260
"Korespondencja na temat dramatu", Martin Buber, Witold Gombrowicz, Tłum. A.Schiller, "Dialog" nr 7 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Martin Buber (aut. dzieła rec.) Witold Gombrowicz (aut. dzieła rec.) s. 262
"Zagadnienia powiesci modernistycznej: autentyczność i formy kulturowe", Aleksandra Budrecka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 264
"Alienacja w praktyce literackiej", Antoni Chojnacki, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1985) : [recenzja] Ewa Głębicka Antoni Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Twórczość i autorytety. Bruno Schulz wobec romantycznych dylematów tworzenia", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 266
"Bojan Penew. Wielki uczony i wielki człowiek (w setna rocznicę urodzin 1882-1927)", Henryka Czajka, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Henryka Czajka (aut. dzieła rec.) s. 268
"Widmo z Uglicza", Danuta Czerska, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 270
"Problematyka literacka czasopism poznańskich w latach 1869-1896", Jan Data, "Zeszyty Naukowe UG. Rozprawy i monografie" 51, Gdańsk 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 270
"W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze. Uwagi hermeneutyczne-porównanie-analizy", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 272
"Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego", Jan Długosz, Red. K.Oieradzka, Księga 11: 1413-1430, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 272
"Prasa polska w latach 1944-1948", Sylwester Dziki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 276
"Suwalskie lata Marii Konopnickiej", Zygmunt Filipowicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zygmunt Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 276
"Polska tradycja romantyczna w filozofii kultury Bojana Penewa", Wojciech Gałązka, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Wojciech Gałązka (aut. dzieła rec.) s. 278
"Joachima Lelewela młodzieńczy skrót >>Eddy<<", Wojciech Grzelak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Wojciech Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 280
"Koncepcja prasy w >>Tygodniku Ilustrowanym<< za redakcji Ludwika Jenikego. (1859-1886)", Ewa Ihnatowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 282
"Konrad Wallenrod: maska, scenariusz, tragizm", Maria Janion, "Dialog" nr 5 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 284
"Wizerunek Czecha w przekazie polskich pamiętnikarzy XIX wieku (po powstaniu styczniowym)", Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) s. 284
"Stanisław Baczyński jako krytyk nowej sztuki", Romuald Kanarek, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Romuald Kanarek (aut. dzieła rec.) s. 288
"Jerzego Krzysztonia >>obrachunki inteligenckie<<", Barbara Kazimierczyk, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Barbara Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) s. 288
"Jerzego Krzysztonia powroty", Michał Kaziów, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 290
"Ludwik Krzywicki-krytyk pozytywizmu", Waldemar Klemm, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Maria Prussak Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 292
"Teatr w dawnym Płocku 1808-1939", Barbara Konarska-Pabiniak, Wrocław 1984 : [recenzja] Maciej Nowak Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 294
"Wiersze >>ogrodowe<< Jana Andrzeja Morsztyna. >>Do jegomości pana Jana Sobieskiego<< i inne utwory", Norbert Korniłłowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Norbert Korniłłowicz (aut. dzieła rec.) s. 296
"Szlakiem Henryka Sienkiewicza", Maria Korniłłowiczówna, Warszawa 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Korniłłowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 296
"Krasiński i Ballanche", Wacław Kubacki, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 300
">>A step-koń-kozak-ciemność-jedna dzika dusza<<. Ukraina w powieści poetyckiej", Janina Lasecka, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Janina Lasecka (aut. dzieła rec.) s. 300
"Listy Ireny Solskiej", Wybór i oprac. L.Kuchtówna, Warszawa 1984 : [recenzja] Maciej Nowak s. 302
"Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski", Irena Maciejewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 302
"Kaseta z Peszawaru czyli exemplum wciąż dobre ku przestrodze", Józef Magnuszewski, "Pamiętnik Słowiański" (1985) : [recenzja] Elżbieta Pułka Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 304
"Corpus politicum. Śródziemnomorskie i staropolskie konteksty topiki organicznej", Dariusz Cezary Maleszyński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Dariusz Cezary Maleszyński (aut. dzieła rec.) s. 306
"Formy narracyjne piśmiennictwa polskiej diaspory w Rosji", Hanna Maria Małgowska,"Slavia Orientalis" nr 1 (1984) : [recenzja] Elżbieta Pułka Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 308
"Polifonia, dialogiczność i dialektyka. Bachtinowska teoria powieści", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 308
"Psychologia głębi a badania literackie", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 5 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 310
"Jak czytano powieści >>wielkiego demoralizatora<<", Gabriela Matuszek, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 312
'Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim >>Tygodniem<<. Autorstwo >>Listów z Niemiec<< i >>Listów z Krakowa<<", Bogdan Mazan, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 314
"Nieznane teksty >>Zielonego Balonika<<", Jan Michalik, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 314
"Witkacy w Rosji (1914-1918)", Anna Micińska, "Twórczość" nr 4 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 316
"Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 316
"Wiersz przyśpiewek ludowych z Lubelszczyzny",Grażyna Münch, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Grażyna Münch (aut. dzieła rec.) s. 318
"O podstawie tekstowej przekładu >>Pana Tadeusza<< na język białoruski przez Bronisława Taraszkiewicza", Antonina Obrębska-Jabłońska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Jan Zieliński Antonina Obrębska-Jabłońska (aut. dzieła rec.) s. 318
"Współpraca zesłańców kaukaskich z polskimi czasopismami literackimi w pierwszej połowie XIX wieku", Danuta B. Ossowska, "Slavia Orientalis" nr 1 (1984) : [recenzja] Elżbieta Pułka Danuta B. Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 320
"Wizerunek artysty przyszłości w wypowiedziach programowych rosyjskich futurystów", Czesław Panek, "Litteraria" 16 (1984): [recenzja] Jan Zieliński Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 320
"Nieznany rękopiśmienny przekaz części >>Postylli<< Mikołaja Reja", Jan Pierożyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Pierożyński (aut. dzieła rec.) s. 322
"Od zamiaru do realizacji (technika dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego). Cz.1", Jacek Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.53, Kraków 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 324
"Pisarstwo Wilhelma Macha", Jerzy Poradecki, Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 324
"Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1827 roku", Zbigniew Przychodniak, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 326
"Pierwszy artykuł Maurycego Mochnackiego w prasie warszawskiej?", Zbigniew Przychodniak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) s. 326
"Listy z wierszami Michała Wyszkowskiego", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 328
">>Duchowidz<< odnaleziony. Autograf Wojciecha Bogusławskiego w Österreichische Nationalbibliothek", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 330
"Literatura polska w Austrii po roku 1945", Edmund Rosner, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Jan Zieliński Edmund Rosner (aut. dzieła rec.) s. 330
"Jak wydawalismy >>Ślub<<", Alejandro Russovich, Tłum. J.Błoński, "Dialog" nr 7 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Alejandro Russovich (aut. dzieła rec.) s. 332
"Zarys dziejów poetyki od starożytności do końca XVII wieku", Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 334
"Myśleć Shakespearem", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 7 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 336
"W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 338
"Przyśpiewki weselne Jeżowa i okolic", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 338
"Historia dziennikarstwa PRL. (Stan-potrzeby-metody. Wybrane problemy i tezy)", Alina Słomkowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Słowo. Almanach literacki", Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Głębicka s. 340
"Antoni gorecki-Antoni Pełka. Zagadka historycznoliteracka", Jerzy Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 342
"List Lukácca do Jana Kotta w sprawie Szekspira", Jerzy snopek, "Twórczość" nr 6 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 342
">>Poczwórna inwektywa<< Mikołaja Reja", Jacek Sokolski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 344
"Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 344
"Międzywojenni sędziowie >>Sędziów<<", Małgorzata Sugiera, "Ruch Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 346
"Jedenaście listów", Jerzy Szaniawski, "Dialog" nr 7 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Szaniawski (aut. dzieła rec.) s. 346
"Akta sekretne Komisarza Obwodu kieleckiego. O III cz. >>Dziadów<< i >>Panu Tadeuszu<<", Zdzisław Szeląg, "Twórczość" nr 4 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 348
"Poeta formy. Formowanie się człowieka i świata w utworach Witolda Gombrowicza", Joanna Ślósarska,"Litteraria" 16 (1984): [recenzja] Jan Zieliński Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 348
"Literackie wizerunki warszawskich rzemieslników w >>Domku przy ulicy Głębokiej<< Włodzimierza Wolskiego", Stefan Tomaszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 350
"Racjonalizacja klęski i przyczyny upadku Powstania Styczniowego w >>Ojczymie<< Józefa Narzymskiego", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 350
"Światopogląd pozytywizmu - próba odtworzenia", Jerzy Tynecki, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 352
"W stronę wiersza. Interpretacja poezji najnowszej", Wstęp i oprac. L.Topp, Warszawa 1984 : [recenzja] Ewa Głębicka s. 352
"Dwa zakończenia >>Faraona<< a sens ideowy powieści", Ewa Warzenica-Zalewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 354
"Kazimierz Wierzyński w teatrze", Halina Wyszkiel, "Dialog" nr 4 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Halina Wyszkiel (aut. dzieła rec.) s. 354
"Problemy stylizacji językowej w literaturze", Aleksander Wilkoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 356
"Prasa w Październiku 56", Wiesław Włądyka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 358
"Malarstwo i kolor w poezji Aleksandra Wata", Marek Wojdyło, "Ruch Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Jan Zieliński Marek Wojdyło (aut. dzieła rec.) s. 360
"Ethos rycerski zagrożony. Rzeczywistość pokoju i wojny w poezji Naruszewicza", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Historyczny sens >>Uspokojenia<< Juliusza Słowackiego", Zofia Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 362
"Działanie, opis działania a narracja", W. van Dijk Teun, Tłum. M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak W. van Dijk Teun (aut. dzieła rec.) s. 364
">>Pali się we mnie jednak wasz nieśmiertelny ogień<<. O >>Rozmowie z J. Conradem<< Mariana Dąbrowskiego roku 1914", Stefan Zabierowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 364
"Wybór poezyj", Józef Zaleski, wyd. 3, zmienione, Wrocław 1985 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Józef Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 366
">>... I obróciłem w żart<<", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 5 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 366
"O nowelach Conrada. Interpretacje", Andrzej Zgorzelski, Gdańsk 1984 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Wiedza o kulturze literackiej: główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, wyd.2, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Dramaturgia na co dzień", Andrzej Żurowski, "Dialog" nr 7 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Andrzej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 370