Znaleziono 3 artykuły

Czesław Panek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wizerunek artysty przyszłości w wypowiedziach programowych rosyjskich futurystów", Czesław Panek, "Litteraria" 16 (1984): [recenzja] Jan Zieliński Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 320
"Manifest literacki. (Próba opisu funkcjonowania w komunikacji kulturowej)", Czesław Panek, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 328
"Reżyser i chuligan. Imażynistyczna koncepcja artysty", Czesław Panek, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 410