Znaleziono 10 artykułów

Kazimierz Gajda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916 Kazimierz Gajda s. 57-65
Sesja naukowa ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego w setną rocznicę śmierci Kazimierz Gajda s. 72-82
Koneczny o dramatach Wyspiańskiego Kazimierz Gajda s. 85-93
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Kazimierz Gajda s. 189-191
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 196
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Kazimierz Gajda s. 226-229
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 246
"Wielka Reforma Teatru w sądach >>Krytyki<< (1896-1914)", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 248
Specjalność edytorska w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego Kazimierz Gajda s. 341-345