Znaleziono 15 artykułów

Barbara Konarska-Pabiniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szpital św. Antoniego w Gostyninie i jego historia Barbara Konarska-Pabiniak s. 3-11
Maria Napieralska : 1867-1896 : literatka z Oporowa przywrócona pamięci Barbara Konarska-Pabiniak s. 6-15
Żydzi w Gostyninie w XX wieku Barbara Konarska-Pabiniak s. 12-27
"Korespondent Płocki" : (1876-1888) Barbara Konarska-Pabiniak s. 13-33
Gostynińscy żydzi – ofiary Holocaustu Barbara Konarska-Pabiniak s. 25-30
"Gostyniński Słownik Biograficzny", red. Barbara Konarska-Pabiniak, Gostynin 2017 : [recenzja] Jan Bolesław Nycek Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 49-50
Uroczyste posiedzenie Towarzystwa Naukowego Płockiego zorganizowane z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Barbara Konarska-Pabiniak s. 51-55
Jerzy Paweł Tencer nie żyje Barbara Konarska-Pabiniak s. 52
"Głos Gostyniński" : 25 XII 1921-3 IX 1922 Barbara Konarska-Pabiniak s. 53-61
Michał Synoradzki do Józefa Ignacego Kraszewskiego Barbara Konarska-Pabiniak s. 103-111
Towarzystwo Naukowe Płockie Barbara Konarska-Pabiniak s. 110-118
Regionalizm bieżuński, "Notatki Płockie", 1996, nr 1, s. 1-19 : [przedruk] Barbara Konarska-Pabiniak s. 116-121
Materiały źródłowe do dziejów Teatru Płockiego 1842-1928 Barbara Konarska-Pabiniak s. 261-299
">>Głos Gostyniński<< 25 XII 1921 - 3 IX 1922", Barbara Konarska-Pabiniak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 280
"Teatr w dawnym Płocku 1808-1939", Barbara Konarska-Pabiniak, Wrocław 1984 : [recenzja] Maciej Nowak Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 294