Znaleziono 5 artykułów

Stefan Kruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lubelskie występy Gabrieli Zapolskiej", Stefan Kruk, "Ruch Literacki" z.6 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 186
"Sztywny gorset emploi. (Stanisławy Wysockiej dwa sezony lubelskie)", Stefan Kruk, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 240
"Pierwsza polska komedia historyczna", Stefan Kruk, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 246
"Twórczość dramatyczna Stanisława Wyspiańskiego na scenie lubelskiej w okresie Młodej Polski", Stefan Kruk, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 283
"Życie teatralne w Lublinie (1782-1918)", Stefan Kruk, Lublin 1982 : [recenzja] Zofia Szczygielska Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 315