Znaleziono 18 artykułów

Ewa Ihnatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tygodnik Ilustrowany" 1859-1886 jako czasopismo integrujące Ewa Ihnatowicz s. 5-31
Teoria i praktyka krytyki literackiej w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Jenikego Ewa Ihnatowicz s. 5-25
Zestawienie publikacji prof. dr Janiny Kulczyckiej-Saloni Ewa Ihnatowicz Waldemar Klemm Teresa Marciszuk s. 13-30
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
"Tygodnik Ilustrowany" a pozytywizm (1856-1886) Ewa Ihnatowicz s. 23-38
O "Chacie za wsią" Kraszewskiego Ewa Ihnatowicz s. 35-52
Rozumienie i ocena romantyzmu w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Jenikego Ewa Ihnatowicz s. 41-58
Wiek XIX w "Wieku" Ewa Ihnatowicz s. 111-119
Koncepcja prasy w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Ludwika Jenikego (1859 -1886) Ewa Ihnatowicz s. 135-151
Komisja Komparatystyczna Towarzystwa Literackiego Ewa Ihnatowicz Janina Kulczycka-Saloni s. 153-155
"Sienkiewicz i epoki : powinowactwa", pod red. Ewy Ihnatowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Frania Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 180-185
"Literacki świat rzeczy : o realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej", Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Bogdan Mazan Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-216
"Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914)", Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Klemm Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 213-223
">>Tygodnik Ilustrowany<< 1859-1886 jako czasopismo integrujące", Ewa Ihnatowicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"O >>Chacie za wsią<< Kraszewskiego", Ewa Ihnatowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Możliwości realizacji projektów literackich w ocenie Sygietyńskiego i Chmielowskiego", Ewa Ihnatowicz [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Koncepcja prasy w >>Tygodniku Ilustrowanym<< za redakcji Ludwika Jenikego. (1859-1886)", Ewa Ihnatowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 282
"Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku", Ewa Gaworska, Ewa Ihnatowicz, Waldemar Klemm [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Ewa Gaworska (aut. dzieła rec.) Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 300