Znaleziono 13 artykułów

Jadwiga Ambrozja Kalinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Siostry Benedyktynki Misjonarki w Grajewie (1958–2008) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 21-36
Niedrukowana korespondencja ks. Antoniego Jagłowskiego z siostrami benedyktynkami misjonarkami w latach 1495-1974 : na podstawie zbiorów archiwalnych w ABMO Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 33-42
"Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582", wstęp, przekład i komentarze Jadwiga Ambrozja Kalinowska, Olsztyn 1992 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Jadwiga Ambrozja Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 90-94
Działalność edukacyjna Stanisława Hozjusza w kontekście katolickiej reformy potrydenckiej Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 121-137
Erudycja klasyczna i biblijna Stanisława Hozjusza (1504-1579) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 163-178
Siostry benedyktynki misjonarki wobec przemocy systemów totalitarnych : szkice do historiografii dramatycznych dziejów Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek (1917-1989) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 171-185
Jeszcze o muzie "Starej Baśni" Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 175-179
Troska Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek o wyższe wykształcenie swoich członkiń : (aspekt historyczno-geograficzny) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 243-270
Złoty jubileusz życia i działalności sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington, Long Island, NY, USA (1962–2012) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 311-326
"Ora et labora" - biuletyn wewnętrzny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w latach 1958-1988 Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 401-420
In memoriam księdza profesora dr hab. Alojzego Szorca z lat 1975-2008 Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 558-564
Korespondencja Stanisława Hozjusza z Marcinem Kromerem (1537-1579) Jadwiga Ambrozja Kalinowska s. 597-614