Znaleziono 18 artykułów

Maria Wojtak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzmianki do zadań specjalnych Maria Wojtak s. 167, 7-17
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Konwencje (komunikacyjne) : niewola czy źródło inspiracji Maria Wojtak s. 19-36
O posoborowych modlitewnikach : uwagi filologa Maria Wojtak s. 21-38
Analiza gatunków prasowych : zręby teorii i elementy praktyki Maria Wojtak s. 155, 29-39
O internetowych wersjach zapowiedzi dziennikarskich Maria Wojtak s. 39-56
Między komiką a dydaktyką, czyli o zróżnicowaniu stylistycznym oświeceniowych utworów komediowych Maria Wojtak s. 40-49
Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej Maria Wojtak s. 61-77
Genologiczna analiza tekstu Maria Wojtak s. 63-71
O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu Maria Wojtak s. 69-78
O gatunkach wypowiedzi i ich prasowych konkretyzacjach Maria Wojtak s. 95-105
Modernizacja konwencji gatunkowych we współczesnym modlitewniku Maria Wojtak s. 129-142
Wielogłosowość reportażu ujęta w formę kolażową Maria Wojtak s. 263-271
"Analiza gatunków prasowych", Maria Wojtak, Lublin 2008 : [recenzja] Kinga Zielińska Maria Wojtak (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne", Maria Wojtak, Tarnów 2011 : [recenzja] Marta Nowosad-Bakalarczyk Maria Wojtak (aut. dzieła rec.) s. 293
Spojrzenie językoznawcy na język prasy Małgorzata Kita Maria Wojtak (aut. dzieła rec.) s. 299-305
Profesor Maria Wojtak i profesor Heinz-Helmut Lüger o badaniach nad tekstami prasowymi w Polsce i w Niemczech Zofia Bilut-Homplewicz Heinz-Helmut Lüger Maria Wojtak Anna Hanus (tłum.) s. 311-322
Potencjał tekstotwórczy wzorca gatunkowego na przykładzie litanii Maria Wojtak s. 319-336