Znaleziono 14 artykułów

Piotr Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Depopulacja Opolszczyzny a perspektywy rozwoju regionu Piotr Kowalski s. 35-40
Etyka pracy leśnika w latach 1918–1939 na terenie Wielkopolski w świetle materiałów archiwalnych Piotr Kowalski s. 93-99
"Wokół literatury popularnej", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 118
"Formuły fizjonomiczne w tekście powieści brukowej", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" z.4 Ewa Szary-Matywiecka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Kultura w kręgu >>ludowości<<. Sytuacja w dwudziestoleciu międzywojennym", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 213
">>Jaskinia Leichtweisa<< - opis druku brukowego", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 2 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 230
Piotr Kowalski, Rynek Staromiejski w Toruniu i jego mieszkańcy w XIX wieku. Zagadnienia socjotopografii, seria: Biblioteka ToMiTo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 181 Piotr Kowalski Agnieszka Zielińska s. 256-259
"Gratulanci i winszownicy. Zarys komunikacyjnej historii winszowania", Piotr Kowalski, Wrocław 2010 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 273
Literatura i kultura popularna Piotr Kowalski s. 281-283
"Ludowość w kulturze dwudziestolecia międzywojennego", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1981) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 313
"Wizerunek bohaterów współczesnych agonów (na przykładzie publicystyki i masowych serii wydawniczych)", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Tabu, etykieta, dobre obyczaje", red. Piotr Kowalski, Wrocław 2009 : [recenzja] Aneta Wysocka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Romans i >>historyczny konkret<<. O pewnym aspekcie historycznej powieści brukowej", Piotr Kowalski, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 378