Znaleziono 4 artykuły

Arkadiusz Frania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Tadeusz Bujnicki jako sienkiewiczolog Arkadiusz Frania s. 29-40
Józef Mikołajtis — zapomniany badacz Słowackiego Arkadiusz Frania s. 141-157
Słowacki u prapoczątków częstochowskiej polonistyki Arkadiusz Frania s. 155-167
"Sienkiewicz i epoki : powinowactwa", pod red. Ewy Ihnatowicz, Warszawa 1999 : [recenzja] Arkadiusz Frania Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 180-185