Znaleziono 16 artykułów

Jerzy Poradecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Vis bibliothecae et vis librorum" : z profesorem Jerzym Poradeckim rozmawia Alicja Mazan-Mazurkiewicz. Alicja Mazan-Mazurkiewicz Jerzy Poradecki s. 3-10
Arytmetyka współczucia : przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta Jerzy Poradecki s. 5-20
Mity dzieciństwa i dojrzałości : (o "Życiu dużym i małym" Wilhelma Macha) Jerzy Poradecki s. 5-16
O pracach naukowych prof. dr Anieli Kowalskiej Jerzy Poradecki s. 15-27
Polemiki wokół "Gór nad czarnym morzem" Jerzy Poradecki s. 31-49
Zakorzenieni w słowie: emigracja a ewolucja języka poezji Jerzy Poradecki s. 33-44
Uwagi wokół wiersza "W ostatni dzień..." Juliusza Słowackiego Jerzy Poradecki s. 101-108
"Autokomentarz w powieści. (Na przykładzie >>Gór nad czarnym morzem<< Wilhelma Macha)", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 104
"Narrator i narracja w "Bramach raju" i "Idzie skacząc po górach" Jerzego Andrzejewskiego", Jerzy Poradecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 128
Mit w literaturze : problemy, perspektywy, trudności Jerzy Poradecki s. 133-139
Motyw wzlotu i wędrówki poety w poezji Norwida Jerzy Poradecki s. 201-213
"Polemiki wokół >>Gór nad czarnym morzem<<", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 206
"Mity dzieciństwa i dojrzałości. (O >>Życiu dużym i małym<< Wilhelma Macha)", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Wilhelm Mach w szkole krytyków", Jerzy Poradecki, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 247
Romantyczni i współcześni Jerzy Poradecki s. 323-326
"Pisarstwo Wilhelma Macha", Jerzy Poradecki, Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 324