Znaleziono 3 artykuły

Teresa Brzeska-Smerkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Protokół Zjazdu Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 23 IX 1989 r Teresa Brzeska-Smerkowa s. 142-146
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie Teresa Brzeska-Smerkowa s. 230
"Krytyka i recepcja literatury dla dzieci i młodzieży" : Olsztyn, 4-6 X 1990 Teresa Brzeska-Smerkowa s. 236-239