Znaleziono 9 artykułów

Jan Data

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Marian Szczodrowski Jan Data s. 7-9
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
"Z badań nad kulturą umysłową i literacką na Pomorzu lat 1920-1939" Jan Data s. 46-50
"Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskkim w latach 1848-1870", Jan Data, Poznań 1975 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Z dziejów wielkopolskiej prozy tendencyjnej", Jan Data, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 145
"Listy z Poznania : wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku", opr. i wstęp Jan Data, Poznań 1988 : [recenzja] Jarosław Kita Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Andrzej Bukowski (1911-1997) Jan Data s. 191-194
Andrzej Bukowski (30 listopada 1911 - 14 lutego 1997) Jan Data s. 233-238
"Problematyka literacka czasopism poznańskich w latach 1869-1896", Jan Data, "Zeszyty Naukowe UG. Rozprawy i monografie" 51, Gdańsk 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 270