Znaleziono 5 artykułów

Zdzisław Grzegorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
O kontekstualny charakter współczesnej homiletyki Zdzisław Grzegorski s. 79-118
O nowe źródła dla refleksji homiletycznej : na marginesach socjologii kultury masowej Zdzisław Grzegorski s. 179-187
"Karola Huberta Rostworowskiego lekcja teatru", Zdzisław Grzegorski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zdzisław Grzegorski (aut. dzieła rec.) s. 182
Posługa słowa w schemacie teorii informacji Zdzisław Grzegorski s. 479-507