Znaleziono 22 artykuły

Piotr Żbikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ziemiaństwo polskie" Kajetana Koźmiana jako poemat dydaktyczny : próba tożsamości gatunkowej Piotr Żbikowski s. 15-30
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością : uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego "Bard Polski" Piotr Żbikowski s. 25-56
Romantyczne kreacje bohatera we wczesnej twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza Piotr Żbikowski s. 25-80
Nurt antropologiczny i egzystencjalny we wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego Piotr Żbikowski s. 75-90
"Klasycyzm postanisławowski. Próba definicji", Piotr Żbikowski, Rzeszów 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 101
Teatr i początki krytyki teatralnej w Polsce Piotr Żbikowski s. 107-139
Poezja porozbiorowa 1793-1806 : próba opisowej definicji Piotr Żbikowski s. 125-160
"Kierunki rozwoju poezji polskiej po roku 1800", Piotr Żbikowski, Rzeszów 1970 : [recenzja] Ewa Szary Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 166
Księdza podkanclerzego Hugona Kołłątaja żywot i sprawy Piotr Żbikowski s. 169-182
"Kajetan Koźmian", Piotr Żbikowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Marta Joczowa Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 180
Przeżywanie Boga i prawowanie się z Bogiem w polskiej poezji porozbiorowej (1793-1805) Piotr Żbikowski s. 185-215
Koźmianowskie paszkwile na powstanie listopadowe Piotr Żbikowski s. 233-260
Program literacki Bolesława Prusa Piotr Żbikowski s. 253-284
"Koźmianowskie paszkwile na powstanie listopadowe", Piotr Żbikowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jerzy Snopek Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Wstęp do badań nad klasycyzmem postanisławowskim", Piotr Żbikowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15(54) Rzeszów 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Kajetan Koźmian. I. Poeta i obywatel. (1794-1914)", Piotr Żbikowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom XII, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 420, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 350-357
"Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością. Uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego >>Bard Polski<<", Piotr Żbikowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 359
"Klasycyzm postanisławowski : doktryna estetycznoliteracka", Piotr Żbikowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Wiesław Pusz Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 372-378
"„Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników", Wiesław Pusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Piotr Żbikowski Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 415-431
Po zagładzie Rzeczypospolitej Kazimierz Maciąg Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 488-493
"Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka", Piotr Żbikowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Snopek Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 490