Znaleziono 27 artykułów

Łucja Ginko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problematyka czasu w powieści historycznej XIX wieku", Krzysztof Kłosiński, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 69
"Sienkiewiczowskie kłopoty z >>Krzyżakami<<", Adam Kulawik, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 82
"Laury i piołuny", Bogdan Ostromęcki, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Ostromęcki (aut. dzieła rec.) s. 86
"Klasycyzm postanisławowski. Próba definicji", Piotr Żbikowski, Rzeszów 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 101
"Liryka pejzażowa i >>pejzaż wewnętrzny<<", Grażyna Szymczyk, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 153
"Aleksander Fredro w kampanii 1812 roku. (Materiały do kalendarium)", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratinslaviensis. Prace literackie" XVI, Wrocław 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 178
"Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie", Marian Piechal, Warszawa 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 183
">>Bohater naszych czasów<< Michała Lenartowicza a >>Dusze w suchotach<< Ludwika Sztyrmera", Jolanta Skład, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Jolanta Skład (aut. dzieła rec.) s. 186
"Z dziejów recepcji Szołochowa w Polsce", Jadwiga Urbańska-Ślisz, "Slavia Orientalis" nr 4 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Jadwiga Urbańska-Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 193
"Fredro i Fredrusie", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"O Kochanowskim i Krasickim. Kilka uwag z dziejów literackich powiązań", Wacław Walecki, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Polska poezja Wiosny Ludów", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Szołochow w opinii polskiej", Władysław Zaworski, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Zaworski (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Kordian<< a obrazy romantyczne", Alina Kowalczykowa, "Twórczość" nr 3 (1976) : [recenzja] Łucja Ginko Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 202
"Materiały do życia i twórczości Włodzimierza Wolskiego", Konstanty Kamiński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Konstanty Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 203
"Z dziejów recepcji nad przysłowiem", Aniela Kowalska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 204
"Filmy >>Cichy Don<< i >>Los człowieka<< w polskiej opinii prasowej", Lidia Zajczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Lidia Zajczykowa (aut. dzieła rec.) s. 213
"Krytyka o pierwszych utworach Stanisława Lema", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 221
"Dlaczego >>klasycy<<? Próba interpretacji poezji Z. Herberta", Konrad Wiktor Tatarowski, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Konrad Wiktor Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 225
"Tok narracyjny oświeceniowego >>heroikomicum<<", Wiesław Pusz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Przypomnienie walki piórowej klasyków z romantykami", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Opozycja Południa i Północy w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego", Marian Śliwiński, "Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne" Filii UW w Białymstoku Z.6. Humanistyka T.II, Białystok 1973 : [recenzja] Łucja Ginko Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"Wasyl Żukowski a polska ballada romantyczna", Danuta Matlak-Piwowarska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Danuta Matlak-Piwowarska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Stylizacja biblijna w >>Anhellim<<", Antonina Miklasińska-Lubaszewska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Antonina Miklasińska-Lubaszewska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Polska i Polacy w życiu i twórczości Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego", Bogusław Mucha, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 251
"Mit Byrona w życiu i twórczości Norwida", Georgia Gímóri, "Ruch Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Georgia Gímóri (aut. dzieła rec.) s. 255
"Poezja Krasickiego w oczach romantyka", Mieczysław Piszczykowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Mieczysław Piszczykowski (aut. dzieła rec.) s. 261