Znaleziono 49 artykułów

Wiesław Pusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Echa listów z wierszami Ignacego Krasickiego Wiesław Pusz s. 5-31
Sztambuchowe arcydzieło Słowackiego Wiesław Pusz s. 15-29
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
"Zimny rzezaniec" czy "przestrzegacz sztuki" : starcie Franciszka Morawskiego z Kajetanem Koźmianem w 1826 roku Wiesław Pusz s. 19-30
Franciszek Morawski : szkic do portretu Wiesław Pusz s. 31-51
Okoliczności rozkwitu epistemografii menipejskiej w późnym Oświeceniu Wiesław Pusz s. 33-79
Dlaczego musiało wybuchnąć? Z literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej Wiesław Pusz s. 33-54
Wiersze Józefa Mieroszewskiego Wiesław Pusz s. 37-65
Epigramaty Franciszka Morawskiego Wiesław Pusz s. 39-47
Troska o rozwój literatury ojczystej w gronie współpracowników Brunona Kicińskiego Wiesław Pusz s. 41-68
[Tak bardzo mądre... : odpowiedź na ankietę] Wiesław Pusz s. 75-80
Twórczość poetycka współpracowników Brunona Kicińskiego Wiesław Pusz s. 81-104
"Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników", Wiesław Pusz, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Tyrowicz Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Próba charakterystyki pseudoklasycznego poematu heroikomicznego Wiesław Pusz s. 95-109
Nadrzecza serdeczne epoki klasyczno-sentymentalnej : kilka uogólnień i zbliżeń Wiesław Pusz s. 99-106
"Próba charakterystyki pseudoklasycznego poematu heroikomicznego", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 112
"Bruno Kiciński i jego przyszli współpracownicy", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 119
Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku Wiesław Pusz s. 133-140
Józef Poniatowski jako bohater narodowy w poezji późnego Oświecenia Wiesław Pusz s. 153-162
"H. Chyliński- >>poeta tygodnikowy<< z kręgu młodych pisarzy przedromantycznej Warszawy", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (!973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Nowy Parnas" literacki przedromantycznej Warszawy : zarys problematyki Wiesław Pusz s. 161-174
"Nad fraszką >>Jan Kochanowski do Stanisława, brata swego<<", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S. 28 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 162
Literatura późnego Oświecenia - rejestr zadań Wiesław Pusz s. 167-173
Nad fraszką "Jan Kochanowski do Stanisława brata swego" Wiesław Pusz s. 173-192
Listy menipejskie Franciszka Morawskiego z 1814 roku Wiesław Pusz s. 181-196
"Nowy Parnas literacki przedromantycznej Warszawy", Wiesław Pusz, Wrocław 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 183
"O czytelnika i opinie publiczną. Specyfika pism periodycznych Brunona Kicińskiego", Wiesław Pusz, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Irena Stemplowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 194
Antoni Gorecki contra Marcin Molski Wiesław Pusz s. 199-211
Bruno Kiciński i jego przyszli współpracownicy Wiesław Pusz s. 205-233
"Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Joanna Żebrowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 207
Z poezji szpiegowskiej Królestwa Kongresowego Wiesław Pusz s. 215-220
Przedpowstaniowy śpiewnik studencki Wiesław Pusz s. 217-231
Teksty : z poezji szpiegowskiej Wiesław Pusz s. 221-223
"Tok narracyjny oświeceniowego >>heroikomicum<<", Wiesław Pusz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 228
">>Nowy Parnas<< literacki przedromantycznej Warszawy. Zarys problematyki", Wiesław Pusz, Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 233
Listy z wierszami Michała Wyszkowskiego Wiesław Pusz s. 239-285
Listy z wierszami Józefa Mieroszewskiego Wiesław Pusz s. 243-274
Z akademickiej poezji patriotycznej Królestwa Polskiego Wiesław Pusz s. 257-277
Kongres wiedeński i utworzenie Królestwa Polskiego : z niepublikowanych tekstów rodzimej poezji politycznej Wiesław Pusz s. 267-279
"Listy z wierszami Michała Wyszkowskiego", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" Seria XL (1985): [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 328
Czytanie Krasickiego w Dubiecku (i trochę historii) Wiesław Pusz s. 344-346
"Epistemografia menipejska w oświeceniu postanisławowskim", Wiesław Pusz, Łódź 1985 : [recenzja] Józef Tomasz Pokrzywniak Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 347-353
"Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", pod red. Zbigniewa Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Wiesław Pusz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 361-372
"Studenci Uniwersytetu Warszawskiego : 1808-1831 : słownik biograficzny", Rafał Gerber, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Wiesław Pusz Rafał Gerber (aut. dzieła rec.) s. 363-374
"Klasycyzm postanisławowski : doktryna estetycznoliteracka", Piotr Żbikowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Wiesław Pusz Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 372-378
Łódzka polonistyka uniwersytecka w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Wiesław Pusz s. 401-404
"„Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników", Wiesław Pusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979 : [recenzja] Piotr Żbikowski Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 415-431
"Dlaczego musiało wybuchnąć. Z literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Dorota Buchwald Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 422
"Okoliczności rozkwitu epistolografii menipejskiej w późnym Oświeceniu", Wiesław Pusz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 422