Znaleziono 13 artykułów

Alina Siomkajłówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuka portretu w epigramacie czasów Oświecenia Alina Siomkajłówna s. 41-82
"Jak w arce Noego"? : epigramatyka przełomu oświeceniowo-romantycznego : zarys problematyki Alina Siomkajłówna s. 47-68
O filologii epigramatów Kazimierza Brodzińskiego Alina Siomkajłówna s. 69-93
Dystych epigramatowy Kazimierza Brodzińskiego Alina Siomkajłówna s. 89-126
"Dystych epigramatowy Kazimierza Brodzińskiego", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 111
"Sztuka portretu w epigramacie Oświecenia", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 179
"Kilka uwag o wierszach Marii Pawlikowskiej", Alina Siomkajłówna, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 214
"O filozofii epigramatów Kazimierza Brodzińskiego", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 253
"Dowcip poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej", Alina Siomkajłówna, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 273
"Wybór wierszy", Maria Pawlikwska-Jasnorzewska, opracował Jerzy Kwiatkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 194, ss. CXIV, 290 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (aut. dzieła rec.) s. 347-356
"Kajetan Koźmian. I. Poeta i obywatel. (1794-1914)", Piotr Żbikowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom XII, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 420, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 350-357
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 170, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 367-370
Odpowiedź recenzentki Alina Siomkajłówna s. 436