Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 180
Biuletyn Polonistyczny
1985, Tom 28, Numer 1-2 (95-96)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenie prac doktorskich Stanisław Bortnowski Ewa Gaworska Marek Graszewicz Leokadia Hull Ewa Ihnatowicz Jerzy Kaczorowski Jadwiga Ambrozja Kalinowska Piotr Kowalski Wiktoria Kozłowska Anna Legeżyńska Marian Lewko Krzysztof Mrowcewicz Jan Neuberg Donat Niewiadomski Andrzej Nowakowski Ewa Ogłoza Barbara Pabiniak Marek Piechota Grażyna Pietruszewska Jan Piotrowiak Wacława Popławska Janusz Poźniak Marek Prejs Jacek Sokolski Danuta Szajnert Małgorzata Tomicka Jerzy Ulg Wojciech Wielopolski Maria Wojtak Anna Węgrzyniak Andrzej Zalewski Zbigniew Śmigielski s. 18-185
Wiwiana Witt Krystyna Sierocka s. 186-189
Jerzy Kądziela Mirosława Puchalska s. 197-205
Mieczysław Brahmer Jerzy Parvi s. 205-211
Irena Rostkowska Krystyna Korotajowa s. 211-213
Uniwersytet Gdański Edward Breza s. 214-215
Uniwersytet Jagielloński Józef Wróbel s. 215-219
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 219-223
Katolicki Uniwersytet Lubelski. s. 223-225
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Irena Urbaniakowa s. 225-230
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 230-232
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 232-233
Uniwersytet Warszawski. s. 233-236
Uniwersytet Wrocławski M. Alicja Perłowska s. 237-239
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 239-243
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Adela Pryszczewska-Kozołub s. 245-251
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 252-256
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Marta Ruszczyńska s. 256-259
W setną rocznicę śmierci Cypriana Kamila Norwida Józef Wróbel s. 270-271
Słowiańska metryka porównawcza. s. 271-272
Kultura artystyczna w Polsce w latach 1949-1955 Józef Wróbel s. 273-274
Dziedzictwo romantyczne w literaturze polskiej lat 1870-1918 Jolanta Jaworska s. 275-280
Literatura i kultura popularna Piotr Kowalski s. 281-283
Przemiany dramatu polskiego w XX wieku Józef Wróbel s. 284-285
W 400-lecie śmierci Jana Kochanowskiego Ryszard Montusiewicz s. 285-288
Teoria tropów Teresa Dobrzyńska s. 289-290
Kultura umysłowo-literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu Wacław Walecki s. 291-293
Niefabularna proza Stefana Żeromskiego Jan Zieliński s. 299-303
"Akademia Pana Brzechwy. Wspomnienia o Janie Brzechwie", red. A. Marianowicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska A. Marianowicz (aut. dzieła rec.) s. 304
"An outline history of polish culture", Reviewers: Z.Bajka.Tranel, K. Mroczek, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 306
"Fikcja i komunikacja. (Fragmenty)",Johannes Anderegg, Tłum. M. Lewicki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Johannes Anderegg (aut. dzieła rec.) s. 306
"Tradycja klasycystyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 308
"Kryterium psychologiczne w twórczości krytycznoliterackiej Piotra Chmielowskiego", Antoni Baczewski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Antoni Baczewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Rewizja procesu profesora Sonnenbrucha", Zygmunt Barczyk, "Dialog" nr 7 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zygmunt Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 310
"Konwencje gatunkowe powieści historycznej", Kazimierz Bartoszyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 312
">>Donosy rzeczywistości<< Mirona Białoszewskiego", Iwona Baryga, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Iwona Baryga (aut. dzieła rec.) s. 314
"Nauka i uczeni na łamach >>Monitora<< (1765-1785)", Krystyna Bednarska-Ruszajowa, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXVIII (1983) : [recenzja] Teresa Lancholc Krystyna Bednarska-Ruszajowa (aut. dzieła rec.) s. 316
"Interpretacja tekstów metaforycznych metodą Sherlocka Holmesa. Twórcze użycie znaków językowych", Irena Bellert, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Irena Bellert (aut. dzieła rec.) s. 316
"Rozważania nad programem >>Żagarów<<", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 318
"Biuletyn informacyjny KUL. R.XI", Lublin 1982 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 320
"Nie tylko chlebem... Portrety twórców ludowych", Aleksander Błachowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Aleksander Błachowski (aut. dzieła rec.) s. 320
"Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce", Stanisław Borzym, Wrocław 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) s. 322
"Nelly- o kolegach i o sobie. Wyd.3", Tadeusz Breza, Warszawa 1983 : [ recenzja] Małgorzata Semczuk Tadeusz Breza (aut. dzieła rec.) s. 324
"Pamiętnik. 1918-1922", Wybór i przedsłowie: W.Broniewska, oprac. F. Lichodziejewska , Władysław Broniewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Broniewski (aut. dzieła rec.) s. 326
"Bunt żywiołów i logika dziejów. W kręgu idei polskiej lewicy", Tadeusz Bujnicki, Katowice 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 326
"Podróż poety śląskiego Wawrzyńca Korwina z Torunia do Wrocławia w roku 1508", Jerzy Burchardt, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mieczysław Lalak Jerzy Burchardt (aut. dzieła rec.) s. 328
"Prus, Orzeszkowa i inni o pornografii. Zapomniane wypowiedzi w ankiecie lwowskiej sodalicji akademickiej z 1909 roku", Bogdan Burdziej, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Jan Zieliński Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 328
"Proza powojenna. 1945-1980. Analizy i interpretacje", Stanisław Burkot, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 330
"Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne", Ion Constantin Chitimia, Tłum. (z rum.) Z. Hryhorowicz (i in.),Red. H. Misterski, Warszawa 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Ion Constantin Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 332
"Myśl polska po >>zmierzchu bogów<<. O >>Oziminie<< Wacława Berenta", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 332
"Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów forum dramatyczno-teatralnych", Jan Ciechowicz, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Prussak Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 334
">>Polonista<< pod redakcją Juliusza Saloniego. Zarys problematyki", Eugeniusz Cyniak, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 334
"Sina ire et studio", Maria Dąbrowska, "Twórczość" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 336
"Debiuty poetyckie. 1981. Antologia", Wybór, oprac. red.: J. Leszin-Koperski, A.K. Waśkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 338
"Metafora. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział II. Zagadnienia języka. Tom IV. Tropy. Zeszyt i metafora", Teresa Dobrzyńska, Wrocław 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1. Małopolska. cz.1: wiek XV-XVI. Praca zbiorowa", Aut. D. Bacewiczowa (i in.), Red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński s. 342
"Gall Anonim: Kronika polska",wyd.5, /Tłum. Katarzyna Mroczek s. 344
"Słowa i rzeczy czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej", Ernest Gellner, Przedmowa: B. Russel, Tł. z ang.: T. Hołówka, Warszawa 1984 : [recenzja] Jan Tomkowski Ernest Gellner (aut. dzieła rec.) s. 344
"Genologia polska. Wybór tekstów", Wybór, oprac. i wstęp: E.Miodońska-Brookes, A.Kulawik, M.Tatara, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 346
"Tennessee Williams. Klęska sukcesu", Loney Glenn, Tłum. I. Sieradzki, "Dialog" nr 4 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Loney Glenn (aut. dzieła rec.) s. 346
"Człowiek stwarzany człowiekiem - Witolda Gombrowicza filozofia formy", Janusz Goćkowski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 348
"Gombrowicz i krytycy", Wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak s. 348
"Narracyjny teatr >>Zatrutych studni<< Kazimierza Truchanowskiego", Bogusław Gryszkiewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Bogusław Gryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 350
"Do New Yorku, Chicago i San Francisco. Szkice do biografii polsko-amerykańskich", Bogdan Grzeloński, Warszawa 198 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Grzeloński (aut. dzieła rec.) s. 350
"Przekłady polskie >>Dystrychów<< Pseudo-Katona", Marek Gubański, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Gubański (aut. dzieła rec.) s. 352
"Pisma Józefa Czapskiego", Joanna Guze, "Twórczość" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Joanna Guze (aut. dzieła rec.) s. 354
"Teatralia", Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 354
"Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy do współczesności", Henryk Jurkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 356
"Jan Kochanowski i epoka Renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety. 1530-1980", Red. T.Michałowska, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 356
"Kalendarium życia i twórczości Sebastiana Fabiana Klonowica", Oprac. H.Wiśniewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Jan Tomkowski s. 358
"Wielopole. Wielopole", Tadeusz Kantor, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Kantor (aut. dzieła rec.) s. 360
"Kolęda o turze", Helena Kapełuś, "Pamiętnik Literacki" nr 2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 360
">>Poznałem Krym twój...<<, Josef Svatopluk Machar wobec >>Sonetów Krymskich<< A.Mickiewicza", Krystyna Kardyni-Pelikánová, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Krystyna Kardyni-Pelikánová (aut. dzieła rec.) s. 362
"Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju", Adam Karpiński, "Studia staropolskie" T.XLIX, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Adam Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 362
"Polska zagadka ludowa", Jan Mirosław Kasjan, Wrocław 1983 : [recenzja] Grażyna Janowicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 364
"Ptak z węgla. Studia i szkice literackie", Tadeusz Kłak, Katowice 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 364
"Nasze sztuki czytane na nowo", Jan Kłossowicz, "Dialog" nr 4 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jan Kłossowicz (aut. dzieła rec.) s. 366
"Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny. Wprowadzenie wydawnicze do edycji", Jan Kochanowski, Oprac. M.R.Mayenowa (i in.), Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Kształt teatru", Jan Kosiński, Przedmowa J.Bogucki, wyd.2 poszerz., Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak Jan Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 368
"U źródeł", Franciszek Kotula, Rzeszów 1983 : [recenzja] Maria Kotowska Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 368
"Echa ciągle żywe. O kulturze i sprawie polskiej w Anglii przed i po powstaniu listopadowym", Aniela Kowalska, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 370
"Pamiętnikarze o Wolnym Mieście Krakowie i wartość źródłowa ich relacji", Jerzy Kozakiewicz, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXVIII (1983) : [recenzja] Teresa Lancholc Jerzy Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 370
"Z sycylijskiej podróży kart kilka", Zygmunt Krasiński, Gdańsk 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 372
"Ignacja Piątkowska. Literatka i folklorystka regionu sieradzkiego. (Z badań nad regionalną kulturą literacką Polski środkowej końca XIX i początku XX wieku)", Violetta Krawczyk-Wasilewska, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Litteraria 10, Łódź 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Violetta Krawczyk-Wasilewska (aut. dzieła rec.) s. 374
">>Doliny piękne zostawmy szczęśliwym<< (O >>Konradzie Wallenrodzie<< Mickiewicza)", Halina Krukowska, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Bożena Mądra Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 374
"Edward Szymański", Bożena Krzywobłocka, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Bożena Krzywobłocka (aut. dzieła rec.) s. 376
"Od apologii mody do apologii patriotyzmu. Postać Wacława Rzewuskiego w literaturze romantycznej", Janina Lasecka, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Janina Lasecka (aut. dzieła rec.) s. 378
"Jan Jakub Rousseau, twórca nauk humanistycznych", Claude Lévi-Strauss, Tłum. L.Kolankiewicz, "Twórczość" nr 6 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Claude Lévi-Strauss (aut. dzieła rec.) s. 380
"Literatura wobec niepodległości. Z problemów kultury polskiej początków II Rzeczypospolitej", Oprac. A.Borycki, Łódź 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak s. 382
"Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii)", Piotr Łaguna, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Piotr Łaguna (aut. dzieła rec.) s. 382
"Tropami folkloru i literatury. Studia slawistyczne", Józef Magnuszewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Grażyna Janowicz Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 384
"Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego", Stefan Majchrowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Stefan Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"Działalność kolekcjonerska Władysława Łozińskiego", Rita Majkowska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVIII (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 386
"Folklor Zagłębia Dąbrowskiego", Janina Marcinkowska, Krystyna Sobczyńska, Władysław Byszewski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kotowska Władysław Byszewski (aut. dzieła rec.) Janina Marcinkowska (aut. dzieła rec.) Krystyna Sobczyńska (aut. dzieła rec.) s. 388
"Literatura a dzieje bajeczne", Julian Maślanka, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 390
"Staropolskie ogrody literackie. Między topiką a genologią", Joanna Meleszyńska,"Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Joanna Meleszyńska (aut. dzieła rec.) s. 392
"Różne strony", Stefan Melkowski, Łódź 1983 : [recenzja] Małgorzata Semczuk Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 392
"Spoiwa. Refleksje krytyczne", Andrzej Mencwel, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Tomkowski Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 394
"Kto jest autorem >>Synodu ministrów heretyckich<<?", Marian Morawczyński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Marian Morawczyński (aut. dzieła rec.) s. 396
"Rozmowa w sadzie piątego sierpnia. O chłopcu z bardzo starej fotografii (wspomnienia)", Igor Newerly, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak Igor Newerly (aut. dzieła rec.) s. 398
">>Gorzki to chleb jest polskość<<", Cyprian Kamil Norwid, Wstęp: J.R.Nowak, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) s. 398
"Kontrast jako dominanta kompozycyjna >>Bajek i przypowieści<< Ignacego Krasickiego", Teresa Nowacka, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 400
"Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu", Ryszard Nycz, "PAN IBL. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVI, Wrocław 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 402
"O edukacji Polaków. Materiały z XVI-XVII wieku", Wybór i oprac.: T.Duralska-Macheta,, Wstęp B.Suchodolski, Warszawa 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 404
"Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.27", Red. J.Tazbir, Warszawa 1982 : [recenzja] Adam Karpiński s. 404
"Odrodzenie i reformacja w Polsce. T.28", Red. J.Tazbir, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 406
"Utwory prozą", Bronisława Ostrowska, Wstęp: M.Głowiński, Warszawa 1982 : [recenzja] Bożena Mądra Bronisława Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 408
"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.19", Red. M.Kosman, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 408
"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.20", Red. M.Kosman, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński s. 410
"Reżyser i chuligan. Imażynistyczna koncepcja artysty", Czesław Panek, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 410
"Aleksy Tołstoj", Wiktor Pietielin, Tłum.: E.P.Melech, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Wiktor Pietielin (aut. dzieła rec.) s. 412
"Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości", Stanisław Pigoń, Wstęp: Cz.Kłak, Wyd. 5, Warszawa 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 414
"Poezja polska XVIII wieku. Wyd.2 uzupełnione", Wybór i wstęp: Z.Libera, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 416
"Pogranicza poezji. (Szkice)", Wybór i oprac.: J.Brudnicki, J.Witan, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 416
"Prasa Polski Ludowej. Kalendarium 1944-1945", Oprac. S.Dziki, "Zeszyty Prasoznawcze" R.XXV, Kraków 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 418
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 2", Red. E.Jankowski, J.Kulczycka-Saloni, Wrocław 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 418
"Epoka woltyżerów. Antyestetyzm - wersja futurystyczna i wersja poezji po 1956 r.", Leszek Pułka, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 420
"Dlaczego musiało wybuchnąć. Z literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Dorota Buchwald Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 422
"Okoliczności rozkwitu epistolografii menipejskiej w późnym Oświeceniu", Wiesław Pusz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 422
"Pół wieku. (T.8) czerwiec", Jerzy Putrament, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Tomkowski Jerzy Putrament (aut. dzieła rec.) s. 424
"Dialogowy pamflet polityczny w Polsce w latach 1767-1775", Edmund Rabowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Edmund Rabowicz (aut. dzieła rec.) s. 424
">>Sprzysiężenie<< młodzieży wileńskiej w ujęciu Maurycego Mochnackiego", Krystyna Ratajska, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Krystyna Ratajska (aut. dzieła rec.) s. 426
"Model tekstu: działania znacząco rozważone jako tekst", Paul Ricoeur, Tłum. J.Falkowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Paul Ricoeur (aut. dzieła rec.) s. 426
"Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażenie i odczuwanie", Paul Ricoeur, Tłum.: G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Paul Ricoeur (aut. dzieła rec.) s. 428
"Rocznik Literacki. 1980", Red. nacz.: A.Lam, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald s. 428
"Rocznik Warszawski. 17", Red.: A.Gieysztor, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 430
"Roczniki Biblioteczne. R.25 (1981). z.1-2", Red.: K.Maleczyńska, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 430
"Teksty sterujące w tradycji dydaktyki literatury (1885-1925)", Alicja Rosa, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie", Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Rosa (aut. dzieła rec.) s. 432
"Rozprawy z dziejów oświaty. T.25", Red. J.Miąso, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 432
"Relacja o Wiktorii Wiedeńskiej 1683 roku (Fragment >>Janiny<<)", Jakub Kazimierz Rubinkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jakub Kazimierz Rubinkowski (aut. dzieła rec.) s. 434
"Poetyka i metempsychoza. (Przyczynek do dziejów towianizmu)", Krzysztof Rutkowski, "Twórczość" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 434
"Sartre kontra Sartre czyli transcendentna rola powieści", Ernesto Sabato, (Tłum.) R.Kalicki, "Twórczość" nr 5 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ernesto Sabato (aut. dzieła rec.) s. 436
"Listy Leopolda Staffa do Antoniego Stanisława Muellera z lat 1908-1911", Bogumiła Sznaydrowa, "Twórczość" nr 10 (1976) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogumiła Sznaydrowa (aut. dzieła rec.) s. 436
"Polska recepcja twórczości pani de Stäel w pierwszych dekadach XIX wieku", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1984) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 438
"Powiastka w Oświeceniu stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Jerzy Snopek Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 438
"Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego", Jan Skoczyński, Kraków 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Jan Skoczyński (aut. dzieła rec.) s. 440
"Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje", Teresa Skubalanka, Wrocław 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 440
"Polszczyzna północnokresowa z przełomu XVII i XVIII w. Na podstawie rękopisów Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego i Antoniego Kazimierza Sapiehy", Barbara Smolińska, Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Barbara Smolińska (aut. dzieła rec.) s. 442
"Na marginesie nowo odnalezionego listu Krasickiego do Seweryna Rzewuskiego", Jerzy Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 442