Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Biuletyn Polonistyczny
1965, Tom 8, Numer 22-23

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace Działu Literatury Staropolskiej IDL. s. 5-9
Z prac nad rejestracją staropolskich literariów rękopiśmiennych Irena Fabiani-Madeyska s. 9-17
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 17-25
Z najnowszych wydawnictw IBL. s. 25-29
Produkcja wydawnicza IBL za r. 1964. s. 29-35
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 37-57
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 58-71
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Poznańskiego oraz uzupełnienie do informacji w zesz.24 BP. s. 71-80
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Toruńskiego. s. 81-86
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 86-91
Katedry Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 91-96
Sekcja Filologii Polskiej Katol. Uniwersytetu Lubelskiego. s. 97-102
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 102-109
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 110-119
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 119-126
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 126-132
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. s. 132-135
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. s. 135-137
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 139-162
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Samuel Fiszman Julian Lewański Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Skwarczyński Tadeusz Witczak s. 163-171
Książki pomocnicze dla polonisty. s. 173-177
IV Konferencja teoretycznoliteracka pomocniczych pracowników naukowych polonistyki w Pcimiu. s. 177-178
Konferencja naukowa poświęcona problemom teorii procesu historycznego w literaturze i sztuce. s. 178-179
Prace Zakładu Historii l Teorii Teatru Instytutu Sztuki. s. 179-183