Znaleziono 9 artykułów

Ewa Warzenica-Zalewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN Ewa Warzenica-Zalewska s. 1-16
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN w kadencji 1981-1983 Ewa Warzenica-Zalewska s. 1-7
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN Ewa Warzenica-Zalewska s. 5-24
Dwa zakończenia "Faraona" a sens ideowy powieści Ewa Warzenica-Zalewska s. 21-34
Sprawozdanie z działalności w kadencji 1975-1977 Ewa Warzenica-Zalewska s. 129-135
"Kilka uwag o spornych problemach oceny publicystyki literackiej wczesnego pozytywizmu", Ewa Warzenica-Zalewska, "Przegląd Huamnistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Powieści współczesne Kraszewskiego z lat 1863-187 w kontekście literatury pozytywistycznej", Ewa Warzenica-Zalewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.XXI (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 345
"Przełom scjentystyczny w publicystyce warszawskiego «obozu młodych» : (lata 1866-1876)", Ewa Warzenica-Zalewska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 346-355
"Dwa zakończenia >>Faraona<< a sens ideowy powieści", Ewa Warzenica-Zalewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Ewa Warzenica-Zalewska (aut. dzieła rec.) s. 354