Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Biuletyn Polonistyczny
1968, Tom 11, Numer 33

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Tadeusz Bieńkowski s. 5-7
Z prac Zakładu Literatury Ludowej IBL PAN Ryszard Górski Helena Kapełuś s. 8-11
Dokumentacja reprograficzna czasopism literackich Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Elżbieta Nieznańska s. 12-19
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 20-24
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Kazimierz Wyka s. 24-33
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Edward Balcerzan s. 35-45
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Tatara s. 46-62
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego Barbara Gołębiowska s. 62-73
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Jerzy Święch s. 73-76
Katedra Historii Literatury Polskiej II UMCS w Lublinie Maria Rudzka-Symotiuk s. 77-80
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Roman Taborski s. 81-102
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Elżbieta Achremowicz s. 102-112
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej Stanisław Fita s. 113-116
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego Ryszard Handke s. 116-125
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego Pola Wert s. 125-136
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Michalik Wacław Woźnowski s. 137-140
VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze Stanisław Świrko s. 141-145
Sprawozdanie z Trzeciego Międzynarodowego Sympozjum Semiotycznego Maria Renata Mayenowa s. 145-151
Zjazd delegatów oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Ryszard Wojciechowski s. 151-153
Prace naukowe pracowników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. s. 153-161
XIII Międzynarodowy Kurs Wakacyjny dla Slawistów Józef Magnuszewski s. 162-164
Polonistyka w Słowacji Halina Ivaničkowa s. 164-166
Stefan Kawyn : 28 III 1904 - 29 IX 1968 Barbara Gołębiowska s. 166-168
Materiały nadesłane. s. 168-169
Indeks Aniela Piorunowa s. 171-184