Znaleziono 11 artykułów

Barbara Gołębiowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac prof. dr Jana Dürr-Durskiego Tomasz Fijałkowski Barbara Gołębiowska s. 7-28
Pasierbowie kultury : kartka z dziejów inteligencji łódzkiej Barbara Gołębiowska s. 57-67
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego Barbara Gołębiowska s. 62-73
Próba zarysu rozwoju polskiej powieści historycznej do końca XIX w. Barbara Gołębiowska s. 83-108
Rzeczywistość i fikcja w "Emilii Plater" Wacława Gąsiorowskiego Barbara Gołębiowska s. 97-107
"Legenda napoleońska w powieściach Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 128
Stefan Kawyn : 28 III 1904 - 29 IX 1968 Barbara Gołębiowska s. 166-168
"Z biografii Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, Łódź 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Rzeczywistość i fikcja w >>Emili Plater<< Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 184
Druga dyrekcja Czesława Jankowskiego w teatrze łódzkim (1906-1908) Barbara Gołębiowska s. 265-279
Teatr łódzki pod dyrekcją Mariana Gawalewicza (1903-1906) Barbara Gołębiowska s. 303-329