Znaleziono 4 artykuły

Pola Wert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Teorii Literatura Uniwersytetu Łódzkiego Pola Wert s. 83-94
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego Pola Wert s. 125-136
"Widowisko telewizyjne jako przedmiot badań naukowych", Pola Wert, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Pola Wert (aut. dzieła rec.) s. 155
"Jerzy Szaniawski w filmie i telewizji", Pola Wert, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Pola Wert (aut. dzieła rec.) s. 227