Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 141
Biuletyn Polonistyczny
1977, Tom 20, Numer 1 (63)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Nagrody naukowe za prace opublikowane przez IBL. s. 11
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Studia doktoranckie w IBL PAN Zbigniew Jarosiński s. 81-82
Informacja o zaocznym studium doktoranckim filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim Hubert Górnowicz s. 82-84
Informacja o studium doktoranckim przy instytucie teorii literatury, teatru i filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 84-86
Witold Doroszewski - uczony i człowiek (1 V 1899 - 26 I 1976) Mieczysław Szymczak s. 87-93
Julian Krzyżanowski (4 VII 1892 - 19 V 1976) Ryszard Wojciechowski s. 95-101
Wincenty Danek (8 X 1907 - 17 VII 1976) Stanisław Burkot s. 101-105
Marian Mikuta (9 VII 1908 - 12 X 1976) Edward Polanowski s. 105-107
Pierwsza rocznica śmierci profesora Jana Zygmunta Jakubowskiego Ewa Kozarzewska s. 108-110
Jan Kochanowski i epoka renesansu : sprawozdanie z konferencji naukowej. 27-28 X 1976 r. Katarzyna Mroczek s. 119-123
Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej : 12-17 VIII 1976 Zofia Sinko s. 124-126
Badania w dziedzinie socjologii literatury Stefan Żółkiewski s. 127-148
"O podstawach ogólnej charakterystyki przysłów", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z problemów stylu polszczyzny mówionej", Maria Kamińska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Czy literaturoznawca może pomóc szkolnej polonistyce?", Aleksander Labuda, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksander Labuda (aut. dzieła rec.) s. 163
"Obrazowość poetycka. Uwagi z pogranicza teorii poezji i filmu", Bolesław W. Lewicki, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jerzy Bakanacz Bolesław W. Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 163
"Identyczność zagrożona (uwagi o dzisiejszej krytyce artystycznej)", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Bibliografia-Analiza-Synteza-Warsztat /I Jan Zieliński Barbara Pertozolin-Skowrońska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Bibliografia-Analiza-Synteza-Warsztat /II Jerzy Bakanacz Barbara Pertozolin-Skowrońska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Refleksja metodologiczna w teatrologii", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowe" KUL R.19 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Modernizacje i aktualizacje gatunku literackiego. Z problemów ewolucji genologicznej", Jan Trzynadlowski, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Przyczynek do badań literatury tandetnej", Michał Waliński, "Literatura Ludowa" nr 3 (1976) : [recenzja] Marian Gumkowski Michał Waliński (aut. dzieła rec.) s. 169
"Pomysły do teorii odbioru literackiego", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Z dziejów polskiej sławy Luisa Camõesa w XIX w.", Józef Bachórz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 171
"Czyżby jeszcze jeden stypendysta Sienkiewicza? Z podróży włoskiej Wojciecha Weissa (1901-1902)", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Trzy apokalipsy w jednej", Jan Błoński, "Twórczość" nr 10 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Logos i historia w prozie Tadeusza Nowaka", Jan Z. Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Modernistyczne wizje rewolucji (trzy analizy)", Tadeusz Bujnicki, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Janusowe oblicze modernizmu", Tomasz Burek, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wokół wydania dwóch tomów >>Komedyj<< Aleksandra Fredry", Krystyna Czajkowska, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Krystyna Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Warszawskie utwory Dygasińskiego", Jan Detko, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Spadkobiercy Króla-Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu", Halina Floryńska, Wrocław 1976 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Floryńska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Romantyczny gest hrabiego Henryka. Gawęda edytorsko-historyczna", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Oświecenie i historia", Andrzej Feliks Grabski, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Motywy codzienności w liryce Norwida", Andrzej Gurbiel, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Andrzej Gurbiel (aut. dzieła rec.) s. 183
"Szkatułkowy cytat: o narracji w >>Czarnym potoku<<", Maria Indykówna, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Maria Indykówna (aut. dzieła rec.) s. 183
"Norwidowski dramat słowa", Mieczysław Inglot, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 185
"Dwie wizje ludowości romantycznej", Maria Janion, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 185
"Lekcja pejzażu według Króla-Ducha", Wiesław Juszczak, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Lilla Weneda<< Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu. (Z dziejów recepcji Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce)", Krystyna Kardyni-Pelikanová, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Krystyna Kardyni-Pelikanová (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Opis miasta Łodzi<< Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 189
"Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej", Stanisław Kaszyński, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 189
"Człowiek wobec natury- w poglądach Brodzińskiego i Mochnackiego", Irena Kitowiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Irena Kitowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 191
"Pola Gojawiczyńska", Danuta Knysz-Rudzka, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 191
">>Marzyciel<< Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Halina Gacowa Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 193
"Norwidowska koncepcja poezji", Marek Kozanecki, "Ruch Literacki" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marek Kozanecki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Niektóre właściwości struktury syntaktycznej monologu wewnętrznego w >>Annie Kareninie<< i jej przekładzie na język polski", Tadeusz Kuroczycki, "Studia Polonistyczne" T.III (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kuroczycki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Tradycja i rodowód", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 195
"Lektury i problemy", Wybór i oprac. J. Maciejewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Marian Płachecki s. 197
">>Ćwiczenia Naukowe<< i >>Pamiętnik Naukowy<<. (Uwagi i obserwacje)", Zdzisław Libera, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 197
"Listy Zofii Węgierskiej do Cypriana Norwida", Oprac. I.Kleszczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa s. 199
">>Kordian<< Juliusza Słowackiego. Wyd. 2 rozszerzone", Stanisław Makowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Żeromski o Norwidzie", Stanisław Makowski, "Ruch Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Składniowo-stylistyczny kształt prozy poetyckiej w >>Puszczy jodłowej<< Stefana Żeromskiego", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" T.III (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 201
"Powieść polityczna i jej wyróżniki", Arkadiusz Myszkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Arkadiusz Myszkowski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Hipoteza jedności. (Glosa do interpretacji >>Kosmosu<<)", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Jana Kochanowskiego wycieczka do Francji", Janusz Pelc, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Joanna Żebrowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 205
"Dziecko, fragment romantycznej biografii", Marta Piwińska, "Twórczość" nr 8 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Czyim kuzynem jest Pantofel?", Krystyna Poklewska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Bruno Kiciński i jego współpracownicy w obronie wolności druku", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Joanna Żebrowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 207
"Relacje Jana Heynego, agenta księcia Ksawerego Saskiego, o >>Monitorze<< (1765-1770)", Oprac. E. Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski s. 209
"Marmontel w szkołach okęgu wileńskiego", Ewa Rzadkowska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"O >>Obrachunkach fredrowskich<< Tadeusza Boya-Żeleńskiego", Irena Sikora, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Irena Sikora (aut. dzieła rec.) s. 211
"Dialogi George'a Lytteltona na łamach >>Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych<<", Zofia Sinko, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 211
"Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu >>Ubi sunt...<<?", Stefania Skwarczyńska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Nauka literatury polskiej w szkole średniej w latach 1795-1914", Lech Słowiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Propozycje do nowego wydania dzieł Jana Kochanowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Sentymentalny romantyk z Ukrainy. (Warszawskie początki kariery literackiej Józefa Bohdana Zaleskiego)", Maryla Stelmaszczyk-Świontek, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Maryla Stelmaszczyk-Świontek (aut. dzieła rec.) s. 215
"Hrabia Henryk polemistą i obrońcą Pankracego", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wokół Mickiewiczowskiego wiersza >>Do B/ohdana/ Z/aleskiego Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 217
">>Generał Barcz<< o autonomię literatury", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 219
"Od organicznej pracy do pracy organicznej. Funkcje wyrażenia w powstaniu styczniowym i pozytywizmie polskim", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Dziwna historia awangardy", Adam Ważyk, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 221
"Poglądy estetyczne Kazimierza Brodzińskiego na rolę folkloru wschodniosłowiańskiego w polskiej literaturze", Janina Wiertel, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Janina Wiertel (aut. dzieła rec.) s. 221
"Poezja Władysława Syrokomli w przekładach rosyjskich (lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte wieku XIX)", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" nr 3 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 223
"Wojenna przygoda pokolenia", Tadeusz Witkowski, "Teksty" nr 3 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 223
"Władysław Broniewski w poezji polskiej", Red.nauk.: M. Janion, Warszawa 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa s. 225
"Motywy folklorystyczne w prozie Adolfa Dygasińskiego", Alicja Wysokińska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Alicja Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 225
">>Ach, to była dziewica...<<. O Mickiewiczowskiej Platerównie", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Fredro wróg dziennikarzy", Bogdan Zakrzewski, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Spór Marii Konopnickiej z Czesławem Jankowskim o poglądy na kwestię kobiecą", Maria Zawialska, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" t.11 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Franciszek Kowalski- poeta powstania listopadowego", Andrzej Zieliński, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Współczesny teatr polski", Witold Filler, Warszawa 1976 : [recenzja] Maria Prussak Witold Filler (aut. dzieła rec.) s. 231
"Pisarstwo >>samorodne<< czyli twórczość amatorska", Jerzy Jastrzębski, "Literatura Ludowa" nr 3 (1976) : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 231
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Potoczny odbiór teatru", Kazimierz Kowalewicz, "Dialog" nr 9 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Kazimierz Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Muzyka w teatrze Konrada Swinarskiego", Edward Pałłasz, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Edward Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Halka, Janusz, Jontek", Tadeusz Peiper, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Peiper (aut. dzieła rec.) s. 235
"Siemantika i struktura powieswowanija ot pierwogo lica w chudożestwiennoj prozie. /Semantyka i struktura narracji w pierwszej osobie w prozie artystycznej Barbara Więzik K.N. Atarowa (aut. dzieła rec.) G.A. Lesskis (aut. dzieła rec.) s. 235
"Mieżdisciplinarnyj status i priedmiet sociolingwistiki. /Status między dyscyplinami i przedmiot socjolingwistyki Barbara Więzik A.D. Szwejcer (aut. dzieła rec.) s. 237
"O predmietie i mietodach sociolingwistiki. /O przedmiocie i metodach socjolingwistyki Barbara Więzik W.A. Zwiegincew (aut. dzieła rec.) s. 237
"Stylistics and the Theory of Literature. /Stylistyka a teoria literatury Maciej Orkan-Łęcki Morton W. Bloomfield (aut. dzieła rec.) s. 239
"Literary History, Allegory and Semiology. /Historia literatury, alegoria a semiologia Maciej Orkan-Łęcki Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 241
"Theoretical Foundations of Historical Poetics. /Teoretyczne podstawy poetyki historycznej Maciej Orkan-Łęcki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"Poetics Reconstructed: The Presence as the Abcence of the Word. /Poetyka zrekonstruowana: Obecność a nieobecność słowa Maciej Orkan-Łęcki Murray Krieger (aut. dzieła rec.) s. 247
"Tradition and Intelligibility: A Model for Critical Theory. /Tradycja i zrozumiałość: Model teorii krytyki Maciej Orkan-Łęcki Leroy Searle (aut. dzieła rec.) s. 249
"Polnische Forschungen zur literarischen Kommunikation. /Polskie badania w zakresie komunikacji literackiej Dietrich Scholze Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 251
"Der potentielle Leser in der Struktur eines poetischen Werkes. /Odbiorca wirtualny w strukturze dzieła poetyckiego Dietrich Scholze Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 251
"Kommunikationsmechanismen des >>schöpferischen Verrats<<. /Mechanizmy komunikacyjne >>twórczej zdrady<< Dietrich Scholze Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 253
"Philosophisch-ethische Probleme in der jüngsten Prosa über den Krieg. (Am Beispiel europäischer sozialistischer Literaturen). /Zagadnienia filozoficzno-etyczne w najnowszej prozie o wojnie. (Na przykładach europejskich literatur socjalistycznych) Dietrich Scholze Światosław Bełza (aut. dzieła rec.) s. 253
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Allgemeine Aspekte der Widerstandsliteratur in mittel- und südosteuropäischen Ländern. /Ogólne aspekty literatury oporu w krajach Europy środkowej i południowo-wschodniej Dietrich Scholze Jurij Bogdanow (aut. dzieła rec.) Wiktor Choriew (aut. dzieła rec.) Galina Iljina (aut. dzieła rec.) s. 255
"Von der antifaschistischen zur sozialistischen Literatur. Einige Tendenzen dieses Prozesses am Material der tschechischen, slowakischen und polnischen Literatur. /Od literatury antyfaszystowskiej do socjalistycznej. Niektóre tendencje tego procesu na przykładach literatury czeskiej, słowackiej i polskiej Dietrich Scholze Ludmiła Budagowa (aut. dzieła rec.) s. 255
"Literarisches Erbe in der sozialistischen Literaturentwicklung. /Tradycja literacka a rozwój literatury socjalistycznej Dietrich Scholze Wiktor Choriew (aut. dzieła rec.) s. 257
"Das Schaffen Adam Mickiewicz in der Sowjetunion. /Recepcja twórczości Adama Miskiewicza w Związku Radzieckim Dietrich Scholze Jelena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 257
"Künstlerische Wirklichkeitabewältigung Übergang auf neue Positionen. Polnische Prosa zwischen 1918 und 1939. /Artystyczne odzwierciedlenie rzeczywistości w przejściu na nowe pozycje. Proza polska 1918-1939 Dietrich Scholze Eberhard Dieckmann (aut. dzieła rec.) s. 259
"Adam Mickiewicz und die sorbiache Literatur. /Adam Mickiewicz a literatura serbołużycka Dietrich Scholze Lucia Heine (aut. dzieła rec.) s. 259
"Bauer und Bauernklasse in der Gestaltung der Literatur der VR Polen. /Nurt chłopski w polskiej literaturze współczesnej Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 261
"Zum Leipziger Aufenthalt von Samuel Bogumił Linde. /O okresie lipskim Samuela Bogumiła Lindego Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 261
"Zur Aufnahme und Wirkung der Übertragungen des >>Pan Tadeusz<< in deutscher Sprache. /O recepcji i funkcji niemieckich przekładów >>Pana Tadeusza<< Dietrich Scholze Alois Hermann (aut. dzieła rec.) s. 263
"Internationale sozialistische Literaturtradition. Von der Verantwortung sozialistischer Literaturen in unserer Epoche. /Międzynarodowa tradycja literatury socjalistycznej. O odpowiedzialności literatur socjalistycznych w naszej epoce Dietrich Scholze Anton Hiersche (aut. dzieła rec.) Edward Kowalski (aut. dzieła rec.) Ludwig Richter (aut. dzieła rec.) s. 263
"Krieg und Form. /Wojna i forma Dietrich Scholze Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 265
"Deutsche Literaturen in Warszawa am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts und ihre Bande mit dem polnischen Milieu. /Literaci niemieccy w Warszawie na przełomie XVIII i XIX wieku oraz ich związki ze środowiskiem polskim Dietrich Scholze Jan Kosim (aut. dzieła rec.) s. 265
"Adam Mickiewicz und die Positivisten. /Adam Mickiewicz a pozytywiści Dietrich Scholze Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 267
"Adam Mickiewicz und die Tradition der polnischen Aufklärung. /Adam Mickiewicz a tradycja polskiego Oświecenia Dietrich Scholze Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 267
"Die Literatur des polnischen Positivismus in nationaler und europäischer Sicht. /Literatura pozytywizmu polskiego w perspektywie krajowej i europejskiej Dietrich Scholze Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269
"Die Jablonowskische Gesellschaft in Leipzig und ihre Beziehungen zu Polen. /Towarzystwo Jabłonowskiego w lipsku i jego związki z Polską Dietrich Scholze Eduard Merian (aut. dzieła rec.) s. 269
"Zur Frage der Übertragung von Werken der polnischen Romantik (dargestellt am Beispiel der >>Ungöttlichen Komödie<< von Zygmunt Krasiński). /O przekładaniu dzieł romantyzmu polskiego na język niemiecki (na przykładzie >>Nie-Boskiej Komedii<< Zygmunta Krasińskiego) Dietrich Scholze Sigrid Moser (aut. dzieła rec.) s. 271
"Romantische Traditionen in der polnischen Lyrik des 20. Jahrhunderts. Julian Przyboś und Władysław Broniewski. /Tradycja romantyczna w polskiej poezji XX wieku. Julian Przyboś i Władysław Broniewski Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 271
"Sozialistische Entscheidung aus nationaler Verantwortung. Polnische Literatur in der Auseinansersetzung mit Krieg und Okkupation. /Afirmacja socjalizmu a odpowiedzialność narodowa. Literatura polska wobec wojny i okupacji Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zeitstück und Geschichte. Leon Kruczkowskis Drama >>Die Sonnenbrucks<< in der DDR. /Dramat współczesny i historia. >>Niemcy<< Leona Kruczkowskiego w NRD Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zwischen Tradition und Alltag. Revolutionäre polnische Poesie 1918-1932. /Polska poezja rewolucyjna lat 1918-1932 Dietrich Scholze Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 275
"Die Stellung von Jerzy Putraments Roman >>Boldyn<< in der polnischen Prosa über den zweiten Welikrieg. Anatomie einer Legende. /Miejsce >>Boldyna<< Jerzego Putramenta w polskiej prozie o drugiej wojnie światowej. Anatomia legendy Dietrich Scholze Dietrich Scholze (aut. dzieła rec.) s. 275
"Umgangssprachliche und idiomatische Ausdrücke und Wendungen im >>Pan Tadeusz<< von Adam Mickiewicz. /Potoczne i idiomatyczne wyrazy i zwroty w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza Dietrich Scholze Stanisław Skorupka (aut. dzieła rec.) s. 277
"Adam Mickiewicz Schaffen und die Entwicklung der polnischen Literatursprache. /Twórczość Adama Mickiewicza a rozwój polskiego języka literackiego Dietrich Scholze Mieczysław Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 277
"Die deutsche Sprache in der polnischen Okkupationslyrik. /Język niemiecki w polskiej poezji okupacyjnej Dietrich Scholze Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 279
"Die Kriegserfahrung unter dem Gesichtspunkt zweiter polnischer Traditionen: der historischen und der volksverbundenen. /Doświadczenie wojenne w perspektywie dwóch tradycji polskich: historycznej i ludowej Dietrich Scholze Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 279
"Entwicklungstendenzen der polnischen literarischen Kultur zwischen 1918 und 1939. /Tendencje rozwojowe w polskiej kulturze literackiej 1918-1939 Dietrich Scholze Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Lieratur in der Illegalität. Zur polnischen Kulturentwicklung während der faschistischen Okkupation. /Literatura w podziemiu. O polskiej kulturze w okresie okupacji niemieckiej Dietrich Scholze Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Humanisme et Renaissance dans une histoire comparée des littératures européennes. /Humanizm i Renesans w porównawczej historii europejskich literatur Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 283
"L'évolution du type de la fable ésopique dans ies littératures suropéennes. /Ewolucja bajki typu ezopowego w europejskich literaturach Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 283
"Le rôle politique et social de l'oeuvre de Mickiewicz dans la sociéte roumaine au milieu du XIX-e siècle. /Polityczna i społeczna rola twórczości Mickiewicza w społeczeństwie rumuńskim połowy XIX wieku Ion Chitimia Stan Velea s. 285
"Relatti culturale româno-polone în secolul al XVII-lea. /Kulturalne stosunki rumuńsko-polskie w XVII w. Stan Velea Ion Chitimia (aut. dzieła rec.) s. 285
"Contributia poefulut Aron Cotrus la popularizarea literaturii române în Polonia în anii 1931-1936. /Wkład poety Arona Cotrusa w popularyzowanie rumuńskiej literatury w Polsce w latach 1931-1936 Stan Velea Victor Jeglinschi (aut. dzieła rec.) s. 287
"Proza româneascâ în circuit polonez în perioda interbelicâ. /Recepcja prozy rumuńskiej w Polsce w okresie międzywojennym. Stan Velea Victor Jeglinschi (aut. dzieła rec.) s. 287
"Contributit la istoria relatiilor culturale italo-polono-române în sec. al. XVII-lea si al XVIII-lea. /Przyczynki do dziejów stosunków kulturalnych włosko-polsko-rumuńskich w XVII i XVIII w. Stan Velea Mikai Mitu (aut. dzieła rec.) s. 289