Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Biuletyn Polonistyczny
1991, Tom 34, Numer 3-4 (122-123)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Badań Literackich PAN w 1990 r. s. 1-14
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Romualda Truszkowska s. 15-29
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
Konrad Górski 22 IV 1885 - 7 IV 1990 Roman Loth s. 175-184
Alodia Kawecka-Gryczowa 11 VIII 1903 - 16 VI 1990 Krystyna Korotajowa s. 184-191
Aniela Łempicka 24 II 1920 - 10 IX 1990 Janina Bahr s. 191-198
Jerzy Ziomek 7 VIII 1924 - 12 X 1990 Przemysław Czapliński s. 198-202
Stefan Żółkiewski 9 XII 1911 - 4 I 1991 Krzysztof Dmitruk s. 203-209
Edmund Jankowski 16 XII 1912 - 26 IV 1991 Dobrosława Świerczyńska s. 209-216
Stefan Treugutt 17 IV 1925 - 8 VII 1991 Alina Witkowska s. 216-219
"Życie i twórczość Stanisława Vincenza" : Wrocław, 17-19 X 1989. s. 220-221
"Twórczość Juliusza Słowackiego. W stusiedemdziesięciolecie jego urodzin. Oryginalność - uniwersalność - recepcja" : Olsztyn, 21-23 XI 1989 Andrzej Kotliński s. 222-223
"Sybir romantyczny" : Warszawa, 22-23 III 1990 Maria Piasecka s. 223-228
"Zachowania językowe na tle wzorów kultury" : Karpacz, 6-8 VI 1990 Janusz Anusiewicz s. 229-231
"Mrożek i Mrożek" : Kraków, 18-21 VI 1990 Małgorzata Sugiera s. 232-234
"Wilno-Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje" : Olsztyn, 22 IX 1990 Krzysztof Szatrawski s. 235-236
"Krytyka i recepcja literatury dla dzieci i młodzieży" : Olsztyn, 4-6 X 1990 Teresa Brzeska-Smerkowa s. 236-239
"Ogólnopolskie spotkania Sienkiewiczowskie" : Lublin, 16-17 X 1990 Anna Sprawka s. 239-243
"Struktura tekstu - typy tekstów" : Warszawa, 25-26 X 1990 Teresa Dobrzyńska s. 243-247
"Gustaw Herling-Grudziński - Tradycja i współczesność kultury europejskiej" : Poznań, 22-24 XI 1990 Bogumiła Kaniewska s. 247-253
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza po I Zjeździe Anna Sprawka s. 254-257
Polonistyka w Aix-en-Provence Maria Szopryczyńska Charles Zaremba s. 258-264