Znaleziono 5 artykułów

Leszek Pułka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jolanta Ambrosewicz-Jacobs Zbigniew Anculewicz Bogusław Bakuła Bogdan Burdziej Marcin Cieński Dariusz Galasiński Barbara Kamińska-Czubałowa Pola Kuleczka Danuta Künstler-Langner Mirosław Lalak Marian Malicki Katarzyna Meller Maria Piekorz Eugenia Prokop-Janiec Leszek Pułka Maria Rowińska-Szczepaniak Jacek Szczerbiński Feliks Tomaszewski Juliusz Tyszka Teresa Wilkoń Lidia Wiśniewska Grażyna Wrona Ewa Wąchocka Zdzisław Maciej Zachmacz Jolanta Żadziłko-Sztachelska s. 30-174
"Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej", Leszek Pułka, Wrocław 2004 : [recenzja] Małgorzata Sobocińska Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Rzemiosło i natchnienie. Przyczynek do zagadnień języka artystycznego baroku", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXIII (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 270
">>Mieszkaniec ustronnej uliczki<<. Szkic o poezji Adama Ważyka", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 386
"Epoka woltyżerów. Antyestetyzm - wersja futurystyczna i wersja poezji po 1956 r.", Leszek Pułka, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 420