Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 136
Biuletyn Polonistyczny
1974, Tom 17, Numer 53

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
VII Międzynarodowy Kongres Slawistów Izabela Jarosińska s. 7-9
Studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców - "Polonicum" Maria Straszewska s. 11-20
Współpraca naukowa IBL z zagranicą w latach 1971-1975 Ryszard Górski s. 21-31
Wizyty naukowe gości zagranicznych w Instytucie Badań Literackich w latach 1967-1973. s. 31-37
Sprawozdanie z konferencji naukowej w Berlinie Zbigniew Jarosiński s. 38-39
Sprawozdania z podróży naukowych Danuta Danek Hanna Dziechcińska Cecylia Gajkowska Zofia Makowiecka Kamila Rudzińska s. 39-44
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Moskiewskim s. 45-46
VII konferencja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze : Warszawa, 27-31 V 1974 Roman Taborski s. 47-49
Polonistyka w Czechach Jasna Tolimatová-Veselá Janusz Gumkowski (tłum.) s. 55-56
Polonistyka na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) Halina Ivaničkowa s. 57-69
Polonistyka w Niemieckiej Republice Demokratycznej Heinrich Olschowsky Roman Loth (tłum.) s. 69-72
Polonistyka na Węgrzech (cz. II) : 1960-1970 Lajos Hopp Elżbieta Cygielska-Guttman (tłum.) s. 72-91
Polonistyka w Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim im. M. W. Łomonosowa E. Z. Cybienko Anna Grygo (tłum.) s. 92-96
U polonistów Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki AN ZSRR w Moskwie Tamara Agapkina Anna Grygo (tłum.) s. 96-101
Instytut Literatury Światowej im. Maksyma Gorkiego Astra Piotrowska Anna Grygo (tłum.) s. 101-103
Polonistyka w Leningradzie L. I. Rowniakowa Anna Grygo (tłum.) s. 107-109
Związki literackie białorusko-polskie Władimir Kazberuk s. 110-112
Polonistyka we Lwowie Cecylia Gajkowska s. 112-114
Biblioteka Literatury Obcojęzycznej we Lwowie Jan Łoziński s. 114-116
25-lecie Instytutu Badań Literackich Izabela Jarosińska s. 119-121
LX Anni Laboris pro Scientia et Arte : 60-lecie pracy naukowej prof. Juliana Krzyżanowskiego Aniela Piorunowa s. 121-124
Zebranie naukowe poświęcone Tadeuszowi Micińskiemu Elżbieta Rzewuska s. 124-129
Konferencja dydaktyczna w sprawie programu studiów polonistycznych Stanisław Makowski s. 131-134
Sesja na temat poetyki pragmatycznej Zofia Mitosek s. 134-137
Warszawska konferencja badaczy pozytywizmu Michał Kabata s. 137-140
Katalogi i kartoteki pomocne w poszukiwaniach piśmiennictwa interesującego badacza literatury i kultury Jakub Zdzisław Lichański s. 141-144
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Hanna Filipkowska s. 149-156
XIII Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Gumkowski s. 159-160
500-lecie narodzin sztuki drukarskiej w Polsce Krystyna Korotajowa s. 160-166
"Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji", Maryla Hopfinger, Wrocław 1974 : [recenzja] Maryla Hopfinger Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 169
"Narracja w słuchowisku", Michał Kaziów, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 169
"Krajobrazy sprawiedliwości", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 6 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Literatura i socjologia", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 171
"Składnia i kompozycja w wierszu dzisiejszym. (Na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Mocarskiego)", Ewa Ostrowska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 173
"Ideologia, tekst, lektura", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 173
"U źródeł eseju", Irena Sikora, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Irena Sikora (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dzieło, język, tradycja", Janusz Sławiński, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"O rewizjonizmie historycznym w wiejskiej literaturze okresu międzywojennego", Zbigniew Anders, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XI (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zbigniew Anders (aut. dzieła rec.) s. 177
"Lata siedemdziesiąte. Almanach najmłodszej poezji Wielkopolski", Edward Balcerzan, Poznań 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 177
"Polaryzacje sztuki poetyckiej", Edward Balcerzan, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 179
"Poetyka polskiej powieści kryminalnej", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 6 (1973) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 179
"W ostatnich miesiącach wojny", Lesław M. Bartelski, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Lesław M. Bartelski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Nieważne to, jak było naprawdę. (W. Gombrowicz: "Zbrodnia z premedytacją")", Kazimierz Bartoszyński, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 181
"Pogłosy florencko-włoskie w korespondencji Stanisława Brzozowskiego", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 183
">>Czerwone tarcze<< Jarosława Iwaszkiewicza a niepokoje kulturowe dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Bąk, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Bąk (aut. dzieła rec.) s. 183
"W poszukiwaniu wielkiej ojczyzny. (O poemacie >>Quidam<< Cypriana Norwida)", Ewa Bieńkowska, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Aktualność i trwałość", Jan Błoński, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 185
"Henryk Sienkiewicz w Gruzji", Wiera Chitariszwili, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Wiera Chitariszwili (aut. dzieła rec.) s. 187
"Poetycka polemika Lucjana Szenwalda z Władysławem Broniewskim", Dorota Chróścielewska-Kuźniak, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Dorota Chróścielewska-Kuźniak (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Ziemia Obiecana<< Adama Mickiewicza", Józef Duk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Duk (aut. dzieła rec.) s. 189
"Poezja mitu katastroficznego", Krzysztof Dybciak, "Twórczość" nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 189
"Główne motywy twórczości Tadeusza Konwickiego", Adam Wierciński, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Adam Wierciński (aut. dzieła rec.) s. 193
" O >>ludomanii<< w Młodej Polsce. (Rekonesans)", Bożena Wojnowska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 193
"Awangarda i Leśmian", Elżbieta Wróblewska, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Elżbieta Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 195
"Adela czyli Minotaur", Wojciech Wyskiel, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 195
"Chłopska epopeja Kazimierza Tetmajera", Jadwiga Zacharska, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Poezja i światopogląd", Adam Zagajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Polska poezja Wiosny Ludów", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Polskie chucie", Krzysztof Zaleski, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Ze snu sen". Ludwik B. Grzeniewski, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Ludwik B. Grzeniewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"O poezji", Jarosław Iwaszkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] T. W. Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
"Humanistyka: poznanie i terapia", Maria Janion, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 203
"Materiały do życia i twórczości Włodzimierza Wolskiego", Konstanty Kamiński, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Konstanty Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 203
"Lata literackiego terminowania Władysława Broniewskiego", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 205
"Debiut warszawski i debiut łódzki Wiktora Dłużniewskiego", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 205
"O śląskich opowiadaniach Poli Gojawiczyńskiej z tomu >>Powszedni dzień<<", Adela Kozołubowa, Opole 1973 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adela Kozołubowa (aut. dzieła rec.) s. 207
"Franko i Kasprowicz", Mikołaj Kuplowski, "Slavia Orientalis" nr 2 (1974) : [recenzja] Jan Józef Lipski Mikołaj Kuplowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Głosy z ubocza", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 209
"Kształtowanie świadomości literackiej w programach i podręcznikach szkół Komisji Edukacji Narodowej", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 209
"Konfederacja barska w >>Beniowskim<< Juliusza Słowackiego", Wiesłąw Lipka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja[ Marek Gumkowski Wiesław Lipka (aut. dzieła rec.) s. 211
"Sztuka i społeczeństwo w programie artystycznym polskiego modernizmu. 1897-1907", Władysław Loranc, Kraków 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Władysław Loranc (aut. dzieła rec.) s. 211
"Anarchia i dyscyplina. O polskich powieściach Brunona Jasieńskiego", Karol Lubelski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XI (1973) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Karol Lubelski (aut. dzieła rec.) s. 213
"O związkach między >>Niekochaną<< Adolfa Rudnickiego a >>Zazdrością i medycyną<< Michała Choromańskiego", Małgorzata Łuczko, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XI (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Łuczko (aut. dzieła rec.) s. 213
"Literatura Polski Ludowej. 1944-1964", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1973 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 215
"Leopold Staff. Warszawski okres twórczości", Irena Maciejewska, Warszawa 1973 : [recenzja] Antoni Libera Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 215
"O heroikomizmie i poemacie heroikomicznym", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" z.1. (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 217
"Białe ściany polskiego domu", Andrzej Mencwel, "Twórczość" nr 2 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 217
"Miscellanea doby Oświecenia. 4" pod red. Z. Golińskiego, Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 219
"Miscellanea doby Oświecenia. 4" c.d. : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 219
"Powieściowy dyskurs o kulturze albo stereotyp obnażony", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 221
"Marii Konopnickiej >>Na normandzkim brzegu<<. Próba odczytania refleksyjnego podtekstu utworu", Zofia Mocarska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Józefa Bogdana Dziekońskiego postulat literatury i krytyki zaangażowanej", Józef Mróżczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Józef Mróżczyk (aut. dzieła rec.) s. 223
"O poezji Wisławy Szymborskiej", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 223
"Poezje kalekiego świata", Tadeusz Nyczek, "Twórczość" nr 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Danae Żeromskiego", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Juwenilia literackie Stanisława Witkiewicza", Zdzisław Piasecki, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Zainteresowanie ludem góralskim i jego kulturą umysłową w literaturze polskiej czasów Staszica i Goszczyńskiego", Zdzisław Piasecki, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Conrad i Polska", Jerzy Pietrkiewicz, "Twórczość" nr 1 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 229
">>Cukiernia ciast trujących<<", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Kochana siostra", Marta Piwińska, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 231
"Mity dzieciństwa i dojrzałości. (O >>Życiu dużym i małym<< Wilhelma Macha)", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Tęsknota za polskim ułanem. Nad rękopisem >>Księcia Józefa Poniatowskiego<< Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 233
">>Nowy Parnas<< literacki przedromantycznej Warszawy. Zarys problematyki", Wiesław Pusz, Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Tradycja romantyczna w dziele Jarosława Iwaszkiewicza", Janusz Rohodziński, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Janusz Rohodziński (aut. dzieła rec.) s. 235
"Warszawskie czasopisma literackie. Cz. II. Lata 1932-1939", Krystyna Sierocka [w:] "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939", z.5, Warszawa 1973 : [recenzja] Krystyna Sierocka Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 235
">>Pożegnania<< Dygata", Zdzisław Skwarczyński, Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Rekonesans brazylijski Adolfa Dygasińskiego", Stefan Smak, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 237
"Perspektywy badań dziejów życia literackiego w Polsce międzywojennej", Janusz Stradecki, "Ruch Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 239
"Dziennik Emila Zegadłowicza i Marii Koszyc", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 239
"O >>Alchemii słowa<< Jana Parandowskiego", Władysław Studencki, Opole 1973 : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Słowo o zapomnianym wierszu Jana Kasprowicza >>Gdzie się twe oczy podziały?<<", Władysław Studencki, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Rewolucja i >>masakrowanie poetów<<", Leszek Szaruga, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1974) : [recenzja] Michał Czajko Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 243
"Opozycja Południa i Północy w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego", Marian Śliwiński, "Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne" Filii UW w Białymstoku Z.6. Humanistyka T.II, Białystok 1973 : [recenzja] Łucja Ginko Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"O znaczeniu Jana Kochanowskiego w czasach oświecenia. (Wprowadzenie do problemu)", Wacław Walecki, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 245
"Poeta wstępującego baroku", Ryszard Warchoł, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1974) : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Płynnymi dłońmi rozsuwam twą nagość...<< (O erotyce awangardy krakowskiej)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 247
"Religia Kochanowskiego a polska kultura renesansowa", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Teresa Lancholc Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 247
"Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans", Tomasz Weiss, Warszawa 1974 : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 249
"Stylistyczne maski teatru Witkacego", Ewa Widota, "Ruch Literacki" z.1. (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Widota (aut. dzieła rec.) s. 249
"Mieczysław Romanowski, poeta i człowiek czynu", Bolesław Gawin, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Bolesław Gawin (aut. dzieła rec.) s. 251
"Futuryzm w Polsce", Grzegorz Gazda, Wrocław 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 251
"Pożegnanie z powieścią", Antoni Gołubiew, "Twórczość" nr 3 (1974) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Antoni Gołubiew (aut. dzieła rec.) s. 253
"Problemy modernistycznej krytyki kultury", Anna Goreniowa, Białystok 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Anna Goreniowa (aut. dzieła rec.) s. 253
"Mit Byrona w życiu i twórczości Norwida", Georgia Gímóri, "Ruch Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Georgia Gímóri (aut. dzieła rec.) s. 255
"Tajemnice >>Faraona<<", Franciszek Ziejka, "Ruch Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 257
"Tradycja i nowoczesność Melchiora Wańkowicza", Aleksandra Ziółkowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksandra Ziółkowska (aut. dzieła rec.) s. 257
"Problem konwencjonalizacji środków wyrazu awangardy krakowskiej w >>poezji lingwistycznej<<", Bogusław Żurakowski, Opole 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Polityczne pieśni odpustowe z Galicji (II)", Franciszek Kotula, "Literatura Ludowa" nr 1 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 259
"Stan badań nad folklorem Łodzi i regionu", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 261
"Śląskie materiały ludoznawcze na łamach >>Wisły<<", Jerzy Pośpiech, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 261
"Jeszcze jedna wersja o mistrzu Twardowskim", Leokadia Pośpiechowa, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"O pierwszych pracach poświęconych piśmiennictwu śląskiemu", Adela Pryszczewska-Kozołub, Opole 1973 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 263
"Z zagadnień opowiadań gatunków ludowych", Dorota Simonides, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 265
"Działalność polonistyczna Juliusza Saloniego w dwudziestoleciu międzywojennym", Eugeniusz Cyniak, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 265
"Śladami Reymonta we Włoszech", Tomasz Jodełka-Burzecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Antoni Libera Tomasz Jodełka-Burzecki (aut. dzieła rec.) s. 267
"Czasopisma warszawskie II połowy XIX wieku jako propagator literatur obcych", Michał Kabata, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1974) : [recenzja] Antoni Libera Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 267
"Księgarsko-wydawnicze związki Władysława Mickiewicza z J. I. Kraszewskim", Andrzej Kłossowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Rok 1900-katastrofa kolejowa Reymonta", Witold Kotowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Witold Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego (1892-1937)", Zofia Krajewska, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" za rok 1973, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 271
"Życie teatralne Warszawy w okresie międzywojennym. Cz.II. Lata 1929-1939", Edward Krasiński [w:] "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939" z.5. Studia Warszawskie T. XVIII, Warszawa 1973 : [recenzja] Krystyna Sierocka Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Listy Leopolda Staffa do Drukarni W.L. Anczyca i Spółki", Irena Maciejewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Seweryna Malinowskiego odpowiedź biskupowi czyli spór o principia teatralne w Kamieńcu Podolskim w roku 1828", Andrzej Mężyński, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" za rok 1973, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sępoliński Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 273
"Szymon Starkiewicz i jego Górka w twórczości Zygmunta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 275
"Listy W.S. Reymonta do Henryka Gierszyńskiego", Zdzisław i Henryk Skwarczyńscy, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) Henryk Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 275
">><< Karola", Stefan Smak, Opole 1973 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 277
"Wokół sądu honorowego między S. Przybyszewskim a T. Micińskim i S. Wyrzykowskim (1899 r.)", Jerzy Sznecki, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Sznecki (aut. dzieła rec.) s. 277