Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 107
Biuletyn Polonistyczny
1981, Tom 24, Numer 3 (81)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-16
Staropolszczyzna. s. 17-36
Oświecenie. s. 37-45
Romantyzm. s. 46-66
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 67-93
Literatura współczesna. s. 94-142
Teoria literatury. s. 143-155
Folklorystyka. s. 156-160
Metodyka nauczania. s. 161-165
"Przestrzenie tekstu a teksty przestrzeni", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
"Polskie słownictwo teatralne XIX wieku", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 166
"Euzebiusz Słowacki jako teoretyk literatury", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Język, dzieło literackie, umysł. Symultaniczność a linearność", Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 168
"Thomasa Reida myślenie o języku", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 172
"Jak czytać utwory fabularne", Wincenty Grajewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Listy portugalskie", Gabriel Joseph de Guilieragues de La Vergne, Tłum. i wstęp D.Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Gabriel Joseph de Guilieragues de La Vergne (aut. dzieła rec.) s. 174
"Matka w polskiej pieśni ludowej. Opis struktury", Jadwiga Jagiełło, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 176
"Uwagi o ikoniczności tekstu", Janusz Lalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Barbara Paczkowska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Role pisarza", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 178
"O szyku wyrazów w wierszu Kochanowskiego", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Stereotyp fabularny fantastyki naukowej", Antoni Smuszkiewicz, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Antoni Smuszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 180
"O jedności poety i tekstu", Władimir N. Toporow, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Władimir N. Toporow (aut. dzieła rec.) s. 180
"O czasowniku >>mieć<< W XVI wieku i dziś", Krystyna Wilczewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Krystyna Wilczewska (aut. dzieła rec.) s. 182
"W poszukiwaniu formuły gatunkowej eseju", Alicja Witkowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 182
"Prawda jako problem poetycki", Jerzy Ziomek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 184
"O genezie współczesnej poetyki teoretycznej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Narracja uzasadnieniem idei >>Bram raju<< J.Andrzejewskiego", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 186
"Z dziejów literackich przyjaźni Przybyszewskiego", Stefania Bańcer, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Stefania Bańcer (aut. dzieła rec.) s. 186
"O Juliuszu Wiktorze Gomulickim. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Władysław Bartoszewski, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pokonany bohater w sztuce romantyzmu", Jan Białostocki, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 188
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Szaruga, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Marek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 190
"Czy Reymont był prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu?", Jacek , "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński s. 190
"Hieronim Morsztyn-pierwszy z rodu poetów", Paulina Buchwald-Pelcowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 192
"Wacław Borowy- krytyk-historyk literatury-artysta", Jerzy Cieszkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Cieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Witkacjana z archiwum Bronisława Malinowskiego", Urszula Czartoryska, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Urszula Czartoryska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Depesze z powstańczej Warszawy. 1830-1831", Raymont Durand, Wstęp, przypisy i tłum. R. Bielecki, Warszawa 1960 : [recenzja] Anna Bujnowska Raymond Durand (aut. dzieła rec.) s. 194
"Powstanie listopadowe w teatrze historii czy preteksty", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 196
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 196
"Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu", Łucja Ginkowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 392. Prace Historycznoliterackie 17, Katowice 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 198
"Napoleon-pisarz i jego maksymy", Leopold Gluck, Monika Senkowska-Gluck, "Miesięcznik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Ewa Graczyk Leopold Gluck (aut. dzieła rec.) Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 198
"Narcyz i jego odbicie", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 10 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Gombrowicz w Buenos Aires", Przełożył i podał do druku R.Kalicki, "Twórczość" nr 1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński s. 200
"Zygzakiem. Szkice-wspomnienia-przekłady", Juliusz Wiktor Gomulicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Aniela Piorunowa Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Cyganeria sowizdrzalska. O staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 202
"Żeromskiego romantyczne wizje morza", Janusz Hoppe, "Słupskie Prace Humanistyczne" nr 1, Słupsk 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Janusz Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Wiersze<< z północnej Rusi XIV wieku", Roman Jakobson, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Roman Jakobson (aut. dzieła rec.) s. 206
"O współczesnej komparatystyce literackiej", Halina Janaszek-Ivaničkova, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Halina Janaszek-Ivaničkova (aut. dzieła rec.) s. 206
"Odnawianie znaczeń", Maria Janion, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 208
"Epizod z życia artysty. (>>Tarłówna<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 210
"Norwida królestwo literatury. (Panorama zagadnień)", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Zamek jako wewnętrzna forma bycia", Stefan Kaszyński, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Barbara Paczkowska Stefan Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 212
"W rocznicę listopadową", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Siła fatalna", Andrzej Kijowski, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości", Wybór tekstó, oprac. i wstęp M.Korolko, Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 214
"Stan zagrożenia. (Problematyka eliminacji w poezji Wisławy Szymborskiej)", Aleksandra Konieczna, "Prace Naukowe UŚl." nr 382. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Aleksandra Konieczna (aut. dzieła rec.) s. 216
"Oświeceniowe wiersze o porach roku wobec dziedzictwa Jana Kochanowskiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 216
"W kręgu pseudonimów konspiracyjnych (1939-1945)", Czesław Kosyl, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Czesław Kosyl (aut. dzieła rec.) s. 218
"Słowacki i Pornic", Alina Kowalczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 218
"Prasa polska o literaturze angielskiej w l. 1932-29", Elżbieta Kurowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Elżbieta Kurowska (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Słońce nad ciemnością drogę zagradzało<<. Nauka o świetle Jana Damasceńskiego czy Dionizego Areopagity w >>Słowie o wyprawie Igora<<", Dmitrij S. Lichaczow, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Dmitrij S. Lichaczow (aut. dzieła rec.) s. 220
"Goethe i my", Stefan Lichański, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1981) : [recenzja] Maria Kalinowska Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 222
"Przesądzeni. >>Monolog dla Kassandry<< Wisławy Szymborskiej", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 222
"Wędrówki Ulissesa w >>Boskiej komedii<< Dantego", Jurij M. Łotman, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Jurij M. Łotman (aut. dzieła rec.) s. 224
"Trzy legendy literackie. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 224
"Juliusz Słowacki", Stanisław Makowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 372, Katowice 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Własny głos poety", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 12 (1980) : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Świerszcz i poeta. Na marginesie >>Muzy<< Jana Kochanowskiego", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Funkcje pauzy w wypowiedzeniach utworów B.Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Wiersz Aleksandra Błoka >>Kobieta<<", Zora G. Minu, Tłum. J.Faryno, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zora G Minu (aut. dzieła rec.) s. 230
"Wawel->>Akropolis<<. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brooks, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 232
"W kręgu Masterlincka. (O wczesnych dramatach Lucjana Rydla)", Stanisław Mrazek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Mrazek (aut. dzieła rec.) s. 232
"Role prasy w kształtowaniu kultury politycznej w dobie rewolucji", Jerzy Myśliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 234
"Rolland-Mazzini-Krasiński-Skarga", Zbigniew Naliwajek, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Naliwajek (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Zapatrzony i niewidomy<<. (Pomysły do interpretacji wiersza >>Kalambury<< Władysława Broniewskiego)", Leonard Neuger, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 236
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< -imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Uwagi o modzie wiejskiej w obyczajowości i literaturze XVII w.", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 238
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 240
"Poetyka stylizacji w twórczości Andrieja Biełego. Przyczynek do problemu: Bieły a Gogol", Władimir M. Papierny, Tłum. A.Jędrzejkiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Władimir M. Papierny (aut. dzieła rec.) s. 240
">>Vitae regum Polonarum<< Klemensa Jenickiego w przekładzie Jana Achnacego Kmity", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 242
">>Dzieci<< Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Wrocław 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. S. I.", Red. E.Jankowski, J.Kulczycka-Saloni, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 244
"Między przytoczeniem a uniwersalizacją: >>Malczewski<< Jana Lechonia", Marek Pytasz, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1980 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 244
"Teoria poezji mesjanistycznej w prelekcjach paryskich. (Zarys problematyki)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 246
"Andrzej Maksymilian Fredro. (Portret literacki)", Zbigniew Rynduch, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poglądy filozoficzno-estetyczne Jerzego Żuławskiego a niektóre aspekty jego twórczości dramatycznej", Barbara Sikorowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Sikorowska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Antyk we współczesnej literaturze polskiej", Stanisław Stabryła, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 250
"Struktura słowna dramatów Stanisława Przybyszewskiego", Jerzy Waligóra, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Waligóra (aut. dzieła rec.) s. 252
"Geometria w funkcji chwytu literackiego: Mickiewiczowskie >>czterdzieści i cztery<<", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Ja głosów imitator<< (>>W lesie<< J.Tuwima)", Anna Węgrzyniakowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Anna Węgrzyniakowa (aut. dzieła rec.) s. 254
"Wyrażenie stosunków czasowych w hebrajskim tekście >>Psalmów<< i w >>Psałterzu Dawidowym<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Woronczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Strategie emigrantów", Wojciech Wyskiel, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Jan Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 256
"Orzeł w Kurniku. Z życia Stanisława Wyspiańskiego", Krystyna Zbijewska, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Zbijewska (aut. dzieła rec.) s. 258
">>Grafologia<< interpunkcyjna. Z badań nad liryką Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Pisarze Pomorza Środkowego", Feliks Fornalczyk, Teresa Matejko, Koszalin 1980 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) Teresa Matejko (aut. dzieła rec.) s. 260
"Literatura piękna. 1975-76. Adnotowany rocznik bibliograficzny. BN. Instytut Bibliograficzny BN", Warszawa 1980 : [recenzja] Barbara Paczkowska s. 260
"W świecie bajki ludowej. Bibliografia", Julian Krzyżanowski, Oprac. H.Kapełuś, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 262
"Folklor historyczny i ruchy ludowe w Rosji XVII-XVIII wieku", Marija B. Pluchanówna, Tłum. N.Janus, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Marija B. Pluchanówa (aut. dzieła rec.) s. 264
"O frazeologii współczesnej prasy (na materiale >>Expressu Poznańskiego<<)", Stanisław Bąba, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) s. 264
"Teatr daremny. Szkice", Bogusław Kierc, Wrocław 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Bogusław Kierc (aut. dzieła rec.) s. 266
"Księga sesyjna >>Kłosów<< (1865-1888) jako źródło informacji o funkcjonowaniu redakcji", Hanna Natora-Macierewicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XIX : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Natora-Macierewicz (aut. dzieła rec.) s. 270
"Teatr jaki jest: notatnik jurora", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 270
"Próby założenia drukarni hebrajskiej w Warszawie w latach 1776-1794", Józef Szczepaniec, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 272
"Biblioteka mokotowska ks. Izabelli Lubomirskiej", Stefania Wójcikowa, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Aniela Piorunowa Stefania Wójcikowa (aut. dzieła rec.) s. 272
"Teatr Stanisława Hebanowskiego", Andrzej Żurowski, "Dialog" nr 1 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 274