Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 74
Biuletyn Polonistyczny
1981, Tom 24, Numer 4 (82)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN Ewa Warzenica-Zalewska s. 1-16
Uniwersytet Jagielloński Gabriela Matuszek s. 16-24
Uniwersytet Łódzki Irena Hubner-Urbaniak s. 24-33
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 34-37
Uniwersytet Warszawski. s. 38-41
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Jerzy Konieczny s. 41-43
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie Krystyna Stasiewicz s. 43-44
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Jadwiga Szymkowska s. 50-51
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie Erazm Kuźma s. 51-52
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 53-54
Posiedzenia Rady Naukowej Ryszard Wojciechowski s. 55-57
Konferencje naukowe Anna Grygo s. 58
Z planu wydawniczego Anna Grygo s. 59-62
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
450 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego Janusz Rećko s. 72-80
Powstanie listopadowe - uwarunkowania - bilans - porównania Marta Zielińska s. 86-92
Jan Kochanowski i kultura Odrodzenia Marek Prejs s. 92-99
"Metafora a interpretacja", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 100
"Krytyk w dolinie Józafata", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 100
"Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści >>Duże litery<< Adama Ciompy", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 102
"Schulz: nazywanie nienazywalnego", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 102
"Kafka i wahadło", Krzysztof Borowik, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Borowik (aut. dzieła rec.) s. 104
"Poeta od Muz widziany", Jacek Brzozowski, "Teksty" nr 5 (cz.I) (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 104
"Charles Bally o ekspresywności językowej", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 106
"Metafora a dewiacja (przegląd stanowisk badawczych)", Teresa Dobrzyńska, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Metody badań czytelnictwa", Robert Escarpit, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 Ewa Szary-Matywiecka Robert Escarpit (aut. dzieła rec.) s. 108
"Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? (Semiotyka tekstowa literatury ustnej)",Alfred Gawroński, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Alfred Gawroński (aut. dzieła rec.) s. 110
"Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim)", Elżbieta Janus, Wrocław 1981 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) s. 112
"Wiersz polski w >>Nauce poezji<< Hipolita Cegielskiego", Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 114
"Romana Jaworskiego gry z odbiorcą", Anna Łebkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Anna Łebkowska (aut. dzieła rec.) s. 114
"Metafora bez granic", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Czy metaforę można zobaczyć?", Mieczysław Porębski, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 118
"Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych", Mario Praz, Tłum.W.Jekiel, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Mączyński Mario Praz (aut. dzieła rec.) s. 120
"Od czarnego słońca do ciemnego świecidła", Marian Stala, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 120
"Tadeusz Kudliński-zapomniany teoretyk symultanizmu", Seweryna Wysłouch, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 122
"Ja jestem Żyd z >>Wesela<<...", Roman Brandstaetter, Poznań 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Brandstaetter (aut. dzieła rec.) s. 126
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 128
">>Placówka<< Bolesława Prusa", Stanisław Fita, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 130
">>W mowie ognia...<< (Wokół poezji Czesława Miłosza)", Aleksander Fiut, "Ruch Literacki" z. 1 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 130
"Przysłowia mów potocznych", Andrzej Maksymilian Fredro, Wybór, oprac. i wstęp L.Kukulski, Warszawa 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Maksymilian Fredro (aut. dzieła rec.) s. 132
"Czesław Miłosz-historyk literatury Rzeczypospolitej", Konstanty A. Jeleński, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Konstanty A. Jeleński (aut. dzieła rec.) s. 134
"Między grą a doświadczeniem. Debiut prozatorski Adama Ważyka", Nina Kancewicz-Hoffmanowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Nina Kancewicz-Hoffmanowa (aut. dzieła rec.) s. 136
"Magia słowa", Andrzej Konkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej Konkowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Licytacja. Szkice o nowej literaturze", Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska s. 140
"Proza polska lat 1914-1918 wobec wojny światowej", Irena Maciejewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 142
"Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 144
"Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny Poświatowskiej)", Ireneusz Opacki, Jan Piotrowiak, "Prace Historycznoliterackie" T.14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Jan Piotrowiak (aut. dzieła rec.) s. 144
"Wierność sobie i ziemi. (Szkice o autentyzmie)", Jan Bolesław Ożóg, Kraków 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Bolesław Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 146
"Zasadzki tekstu >>Popiołów<<", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 146
"O Czesławie Miłoszu ogólnie", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 148
"Niepokorny i przekorny. (Notatki wstępne do eseju o Józefie Łozińskim)", Jerzy Pluta, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Pluta (aut. dzieła rec.) s. 148
"Człowiek i marionetki", Cezary Rowiński, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 150
"Gabriela Zapolska. W 60 rocznicę śmierci pisarki", Józef Rurawski, Warszawa 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Rurawski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Sądy wartościujące twórczości Juliusza Słowackiego", Halina Stankowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 152
">>...Czym ja jestem i czym oni są?<<. (Czesława Miłosza świat zagrożony)", Jacek Trznadel, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 154
"W dwudziestolecie zgonu profesora Tadeusza Mikulskiego", "Annales Silesiae", t.10, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 156
"Wiersze Józefa Kobylańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego- zapomnianych poetów Oświecenia", Wybór, oprac., wstęp i komentarze E.Aleksandrowska, Wrocław 1980 : [recenzja] Krystyna Korotajowa s. 156
"O motywach miłości i przyrody w utworach Szymona Szymonowica", Halina Wiśniewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Halina Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza", Helena Zaworska, Kraków 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski odrodzonej 1918-1978", Oprac. A.Lam, Kraków 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska s. 160
"Bibliografia literatury polskiej >>Nowy Korbut<<. T.17, vol.1. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Bolesław Prus", Oprac. T.Tyszkiewicz pod kier. Z.Szweykowskiego, J.Maciejewskiego, Warszawa 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 162
"Dykcjonarz poetów polskich", Hieronim Juszyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Hieromin Juszyński (aut. dzieła rec.) s. 162
"Prosto z młodości. Almanach młodej prozy wielkopolskiej", Wybór B.Kledzik, przedm. F.Fornalczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 164
"Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury", Jolanta Ługowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Ludwik Flaszen w teatrze", Henryk Chłystowski, "Dialog" nr 4 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Chłystowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbiór studiów", Red. J.Maternicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Mączyński s. 168
"Historia prasy polskiej. Pod red. J. Łojka. (T.4) Prasa polska w latach 1939-1945", Autorzy: J.Jarowiecki, J. Myśliński, A. Notkowski. PAN IBL. Pracownia Historii Czasopismiennictwa polskiego XIX i XX w., Łódź 1980 : [ recenzja] Anna Bujnowska s. 170
"Andrzej Wajda-teatr", Maciej Karpiński, Warszawa 1980 : [recenzja] Anna Bujnowska Maciej Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 170
"Widziane z dołu", Andrzej Mencwel, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 172
">>Chimera<< jako zwierzę pociągowe modernizmu polskiego", Mirosława Puchalska, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Roczniki Biblioteczne 1980 z.1", Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 176
"Życie kulturalno-literackie Grudziądza w latach 1918-1939", Eugenia Sławińska, Gdańsk 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Eugenia Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski", Maria Barbara Stykowa, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Prussak Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 178
"Między klasyką a nowym kinem", Wojciech Wierzewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Wojciech Wierzewski (aut. dzieła rec.) s. 180