Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 128
Biuletyn Polonistyczny
1984, Tom 27, Numer 1 (91)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 3-15
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Jan Kulpa (28 III 1908 - 20 III 1983) Antoni Jopek s. 152-156
Ewa Korzeniewska (21 X 1910 - 23 VI 1983) Stefan Żółkiewski s. 156-159
Uniwersytet Śląski w Katowicach (1982-1983) Antoni Gazda Ewa Pytasz s. 160-169
Uniwersytet Łódzki s. 170-171
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Małgorzata Gromadzińska s. 172-173
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Bogdan Burdziej s. 173-174
Uniwersytet Warszawski. Instytut Literatury Polskiej (1982-1983) Andrzej Krzysztof Guzek Grzegorz Leszczyński s. 174-186
Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Maria Alicja Perłowska s. 187-190
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszczy. Zakład Filologii Polskiej (1982-1983) Jerzy Konieczny s. 190-192
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Zakład Filologii Polskiej (1982-1983) Krystyna Stasiewicz s. 195-197
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Kazimierz Surowiec s. 202-205
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Erazm Kuźma s. 205
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze. Instytut Filologii Polskiej (1982-1983) Marta Ruszczyńska s. 206-210
Kolokwia dokumentacyjne Cecylia Gajkowska s. 239-245
Polonistyka w NRD w latach 1977-1983 Dietrich Scholze s. 246-255
Polonistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze 1980-1982 Maria Brzezinowa s. 255-259
"Z historii kradzieży literackich. Niedostrzeżony XVIII-wieczny plagiat P.Mińskiego z przekładu księgi Eccelesiestes dokonanego przez S.H.Lubomirtskiego", Maria adamczyk, "Studia Polonistyczne" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 261
"Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim", Stanisław Balbus, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 263
"Język poetycki Czesława Miłosza. Wstepne rozpoznanie", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 265
">>Fragmenty pamiętnikarskie<< Czesława Nankego", Henryk Barycz, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lanholc Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Studia i szkice literackie. T.I-II", Wacław Borowy, wybór i oprac. Z.stefanowska i A.Paluchowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 269
">>Potop<< Henryka sienkiewicza w świadomości młodziezy", Stanisław Bortnowski, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] dobrosława Świerczyńska Stanisław Bortnowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Stachura-mozliwość innej postaci istnienia", Jolanta Brach-Czaina, "Twórczość" z.5 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jolanta Brach-Czaina (aut. dzieła rec.) s. 271
"Od artystycznego modelu świata do estetyki i hermeneutyki. (O metanaukowych aspektach myśli twórczej Dostojewskiego)", Halina Brzoza, "Litteraria" XII S.A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Halina Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 271
"Z krótkiej historii polskiego słuchowiska", Adam Budzyński, "Miesięcznik Literacki" z.12 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 273
"Prolegomena do Sienkiewiczowskiej kreacji postaci", Tadeusz Bujnicki, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 275
"Dialog wolności i konieczności albo historyczne wtajemniczenie", Tomasz Burek, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 275
"Poezja Czesława Miłosza", Bożena Chrząstowska, "Biblioteka Analiz Literackich" 58, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Sienkiewicza i Kraszewskiego koncepcja wojen polsko-kozackich XVII wieku", Halina Bunsztyńska, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Halina Bunsztyńska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Przewodnik polonisty. Bibliografia, słowniki, bilbioteki, muzea literackie", Jadwiga Czachowska, Wyd.2, uzupełnione, Wrocław 1981 : [recenzja] Katarzyna Glowacka Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) s. 279
"Tadeusz Breza", Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Podstawy fundamentalne krytyka i badacza literatury, czyli obiektywizm i tendencyjność w krytyce", Czesław Dutka, "Litteraria" XII S.A nr 225, Wrocław 1982: [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Czesław Dutka (aut. dzieła rec.) s. 283
"Biblioteki naukowe w Krakowie podczas okupacji hitlerowskiej. 1939-1945", Grażyna Domańska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP", Prace Bibliotekoznawcze I, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Grażyna Domańska (aut. dzieła rec.) s. 283
"Poezja w kręgu hermeneutyki", Aleksander Fiut, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 285
"Patriotyczna lekcja historii w szkole galicyjskiej. Casus: >>Trylogia<< Henryka Sienkiewicza", Lesław Forczek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Lesław Forczek (aut. dzieła rec.) s. 287
"Franciszek Dzierżykraj Morawski", Urszula Calas, Leszno 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Urszula Calas (aut. dzieła rec.) s. 289
"Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka - jej przedmiot", Franciszek Grucza, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Franciszek Grucza (aut. dzieła rec.) s. 291
"Lektura a tradycja. Na przykładzie szkolnej lektury >>Siłaczki<< Stefana Żeromskiego", Ryszard Handke, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 291
"Sto dwadziescia pięć lat Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", Zbigniew Jabłoński, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVI (1981) : [recenzja] Teresa Lanholc Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 293
"Uwagi o prozie kreacyjnej", Jerzy Jagodziński, "Litteraria" XII S.A nr 225, Wrocław 1982: [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Jagodziński (aut. dzieła rec.) s. 293
"Przejawy życia kulturalnego w obozach koncentracyjnych", Jerzy Jarowiecki, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP", Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 295
"Być wieszczem", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 297
"Z duchowej mej niwy", Michał Kajka, Zebrał i oprac. J.Jasiński, T.Oracki, Olsztyn 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Michał Kajka (aut. dzieła rec.) s. 299
"Z dziejów kolekcjonerskich pasji Augusta Fryderyka Moszyńskiego", Barbara Kamińska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lanholc Barbara Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 299
"Komedia dell'arte i jej wpływ w Polsce w czasach Stanisława Augusta. Zakres problematyki", Andrzej Kapłon, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Andrzej Kapłon (aut. dzieła rec.) s. 301
"Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Homus", Helena Karwacka, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 301
"Orientalizm Wacława Sieroszewskiego. Wątki japońskie", Zdzisław Kempf, Wrocław 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zdzisław Kempf (aut. dzieła rec.) s. 303
">>Biesiada Literacka<< wobec różnych aktualności w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 303
"Uwagi o miesięczniku >>Ateneum<< (1876-1901) i jego redaktorach", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 305
"Górskie przewodniki. (Uwagi o współczesności i tradycji gatunku)", Jacek Kolbuszewski, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 305
"Współpraca Adama Grzymały-Siedleckiego z periodykami okresu Młodej Polski", Józef Konieczny, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Józef Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 307
"Heksametr polski. Właściwości rytmiczne i funkcje znakowe", Zdzisława Kopczyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Kalinowska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 307
"Typy informacji o nauce w polskim czasopiśmiennictwie naukowym XIX wieku na przykładzie >>Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego<< (1817-1872)", Małgorzata Korczyńska, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Małgorzata Korczyńska (aut. dzieła rec.) s. 309
"Henryk Sienkiewicz i Władysław Łoziński- współpraca, polemika, wpływy i wzajemne zależności", Karol Kosek, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 309
"Biblioteki skarbnicami polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim (do czasów Kulturkampfu)", Bogumiła Kosmanowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Katarzyna Głowacka Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 311
"Przegląd badań nad historią bibliotek w Polsce", Bogumiła Kosmanowa, "Rocznik BN" XVI, Warszawa 1981 : [recenzja] Teresa Lancholc Bogumiła Kosmanowa (aut. dzieła rec.) s. 311
"Ludowość w kulturze dwudziestolecia międzywojennego", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1981) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 313
"Stanisława Wyrzykowskiego wspomnienia z młodości. Jeszcze jedna młodopolska legenda", Lucyna Kozikowska-Kowalik, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Barbara Marzęcka Lucyna Kozikowska-Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 313
"Literatura piękna na łamach >>Monitora Różnych Ciekawości<<", Wanda Krotos, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Wanda Krotos (aut. dzieła rec.) s. 315
"Życie teatralne w Lublinie (1782-1918)", Stefan Kruk, Lublin 1982 : [recenzja] Zofia Szczygielska Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 315
"Czasopismo >>La Pologne<< jako nieoficjalny organ prasowy obozu politycznego ks. A.J.Czartoryskiego (1848-1851)", Leszek Kuk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) s. 317
"Z zagadnień języka w dramacie współczesnym (na podstawie twórczości Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka)", Janina Kurczab, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Maria Prussak Janina Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 317
"Miejsce Miłosza w literaturze polskiej", Jerzy Kwiatkowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 319
"Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914", Czesław Lechicki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 321
"Kłopoty filologów z >>Podróżą do Ziemi Świętej z Neapolu<<", Leszek Libera, "Studia Polonistyczne" VIII, Poznań 1980 : [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 321
"Literatura i historia. Interpretacje", Red. T.Bujnicki, I.Opacki, Seria "Analizy i Syntezy", "Prace Naukowe UŚl." nr 549, Warszawa-Kraków-Katowice 1982 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 323
"Etos posługi publicznej w >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 323
"Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene-Wrońskim", Lech Łukomski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Lech Łukomski (aut. dzieła rec.) s. 325
"Laury, togi, pastorały. (Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska)", Jan Malicki, Katowice 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 327
"O interpretacji semantycznej utworów literackich", Henryk Markiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Barbara Marzęcka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
"Młoda Polska: legendy i światopoglądy", Red. T.Bujnicki, J.Illg, "Prace Naukowe UŚl." nr 610, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 331
"Porównanie w >>Ogniem i mieczem<< Henryka Sienkiewicza, Zdzisława Jawranowska, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zdzisława Jawranowska (aut. dzieła rec.) s. 333
"Historyczne źródła w rzymskich powieściach Kraszewskiego, Orzeszkowej, Sienkiewicza", Helena Nakonieczny, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Helena Nakonieczny (aut. dzieła rec.) s. 335
"Listy działaczy litewskiego ruchu narodowego do J.I.Kraszewskiego", Maria Niedźwiedzka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Niedźwiedzka (aut. dzieła rec.) s. 337
">>Prywatna księga różności<<", Ryszard Nycz, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 339
"O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. (Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 18-20 czerwca 1979 r. w Warszawie na temat >>Twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w 85 rocznicę urodzin<<)", Kraków 1983 : [recenzja] Barbara Marzęcka s. 343
"Przypomniane piórem", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 345
"Ośrodek Teatru Otwartego Kalambur", Wybór i oprac. K.Bachanowska, E.Lisowska, B.Litwiniec, Warszawa 1982 : [recenzja] Zofia Szczygielska s. 345
">>Korespondent Płocki<< (1876-1888)", Barbara Pabiniak-Konarska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Barbara Pabiniak-Konarska (aut. dzieła rec.) s. 347
"Stylistyczna problematyka nowelistyki Sienkiewicza", Jerzy Paszek, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 349
"Inspiracje japońskie w literaturze Młodej Polski. Rekonesans", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Maria Prussak Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 353
"Polskie kino lat 1918-1939. Zagadnienia wybrane", "Zeszyty Naukowe UJ". DLI. Prace Historycznoliterackie z.40, Kraków 1980 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 353
"Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej", Aleksander Pozner-Zieliński, Wrocław 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Pozner-Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 355
"Półmrok. Felietony teatralne i szkice", Konstanty Puzyna, Warszawa 1982 : [recenzja] Zofia Szczygielska Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 357
"Wanda w świątyni dziejów", Dobrochna Ratajczak, "Studia Polonistyczne" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Maria Prussak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 359
"O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem napisać...)", Artur Sandauer, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 361
"Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873-1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", Bogumiła Sznaydrowa, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Bogumiła Sznaydrowa (aut. dzieła rec.) s. 361
"Przestrzeń w teatrze", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 4 (1984) : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 363
"Skamander. T.3", Red. I.Opacki, "Prace Naukowe UŚl." nr 502, Katowice 1982 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 365
"Recepcja Słowackiego wśród młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w latach 1864-1914", Władysław Słodkowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Słodkowski (aut. dzieła rec.) s. 367
"Krąg pism mistycznych", Juliusz Słowacki, Oprac. A.Kowalczykowa, Kraków 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Juliusz Sławacki (aut. dzieła rec.) s. 367
"Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939", Irena Socha, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 369
">>Przodownica<< (1899-1912). Zarys monograficzny",Zofia Sokół, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” z.72, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 371
"Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1918-1939", Zofia Sokół, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 373
"Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975", Stanisław Stabryła, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 373
"Akademia Umiejętności w Krakowie w listach Samuela Diekateina", Krystyna Stachowska, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Krystyna Stachnowska (aut. dzieła rec.) s. 375
"Stanisław Przybyszewski. w 50-lecie zgonu pisarza", Studia pod red. H.Filipkowskiej, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Prussak s. 377
"Obraz Polski i Polaków na łamach prasy i kalendarzy mazurskich (1842-1914). Zarys problematyki", Andrzej Staniszewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 377
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Notatki scenarzysty. T.2", Jerzy Stefan Stawiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Stefan Stawiński (aut. dzieła rec.) s. 379
"Studia bibliologiczne. T.1: Książka-czytelnik-recepcja", Red. A.Jarosz, "Prace Naukowe UŚl." nr 553, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 381
"Studia o twórczości Słowackiego", Red. I.Opacki, "Prace Naukowe UŚl." nr 536, Katowice 1982 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 381
"Słowacki w oczach Krasińskiego. Z dziejów wzajemnych kontaktów", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 383
"Zjawiska współczesnej twórczości ludowej i nieprofesjonalnej", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 385
"Stefan Garczyński. Zarys biografii", Zdzisław Szeląg, Kielce 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 385
"Kochanowski u Szymona Starowolskiego i Girolana Chiliniego (z dziejów wiadomości o poecie za granicą)", Jan Śląski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Jan Śląski (aut. dzieła rec.) s. 387
"Analiza indeksu osobowego jako metoda badania zjawisk kulturalnych", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 387
"Ryszard i Bronisław Gałczyńscy-zapomniani twórcy Teatru Nowoczesnego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 389
"Biblioteki naukowe w Łodzi (po 1945 r.)", Bolesław Świderski, "Rocznik BN" XVI, Warszawa 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Bolesław Świderski (aut. dzieła rec.) s. 389
"Listy niepiśmiennych. Korespondencja chłopska z Miechowskiego z lat 1880-1882", Wacław Urban, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 391
"W kręgu dwudziestowiecznego realizmu", Red. W.Wójcik, "Prace Naukowe UŚl." nr 612, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 391
"Świadomość kryzysu a kryzys świadomości. (O esejach Czesława Miłosza)", Andrzej Werner, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 393
"Poezja i mistyka (o religijnych inspiracjach wierszy Miłosza)", Tadeusz Witkowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Tadeusz Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 395
"Motyw >>psychomachii<< w literaturze polskiej XV i XVI wieku", Maciej Włodarski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Barbara Falęcka Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 395
"Karol Rogawski- niedoszły drukarz i wydawca", Jacek Wojtowicz, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Jacek Wojtowicz (aut. dzieła rec.) s. 397
"Jawna działalność wydawnicza w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie (1939-1945)", Władysława Wójcik, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” z.72, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Władysława Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 399
"Z problemów organizacji pracy bibliotecznej. T.2", Red. A.Jarosz, H.Kot, "Prace Naukowe UŚl." nr 625, Katowice 1983 : [recenzja] Ewa Pytasz s. 401
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", Oprac. i red. M.Biskup, Warszawa 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 401
"Ludowość w świadomości literatury polskiej XX wieku", Andrzej Zawada, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Zawada (aut. dzieła rec.) s. 403
"Wokół kalendarzy krakowskich z lat 1614-1630", Renata Żurkowa, "Rocznik Bibl. PAN" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 407
"Propaganda książki w wileńskich czasopismach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863)", Anna Wereszka, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Anna Wereszka (aut. dzieła rec.) s. 409
"Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza", Wiktor Weintraub, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 409
"W kręgu >>Zwrotnicy<<. Studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy", Andrzej K. Waskiewicz, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 411
"W stronę Marka", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 4 (1982): [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 411