Znaleziono 28 artykułów

Władysław Ogrodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o genezie i organizacji Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (1961-1968) Władysław Ogrodziński s. 17-69
35-ta rocznica założenia Związku Polaków w Prusach Wschodnich Władysław Ogrodziński s. 107-111
Muzealne "Spotkania z naszą historią" Władysław Ogrodziński s. 120-124
"Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii", Anna Łubieńska, oprac. i poprzedził przedmową Andrzej Wakar, Olsztyn 1977 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Anna Łubieńska (aut. dzieła rec.) s. 132-133
Wiesław Bieńkowski 1926-1999 Władysław Ogrodziński s. 139-146
Od Mazurskiego Instytutu Badawczego do Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Władysław Ogrodziński s. 147-152
Zjazd pisarzy - przyjaciół Warmii i Mazur Władysław Ogrodziński s. 155-158
"Szkice warmińskie", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 207
Źródła rękopiśmienne polskiej pieśni ludowej z Warmii i Mazur i ich opracowania po 1945 roku Władysław Ogrodziński s. 215-228
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. XXIX, 1956-1958, h. 86-88 : [recenzja] Władysław Ogrodziński s. 219-223
"Bursztynowym szlakiem. Warmia i Mazury w prozie i poezji", oprac. Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1963 : [recenzja] Janusz Jasiński Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 285-287
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Olsztyn 1353–2003", red. Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2003 : [recenzja] Józef Włodarski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 297-304
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. XXX, 1960, h. 89 : [recenzja] Władysław Ogrodziński s. 298-299
Profesor Władysław Chojnacki Władysław Ogrodziński s. 299-302
"Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka", red. Stanisław Achremczyk i Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 323-327
"Przypomniane piórem", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 345
"Pieśni Ludu znad górnej Drwęcy..." : 160 lat od powstania dzieła Gustawa Gizewiusza Władysław Ogrodziński s. 345-381
Odnalezione przeznaczenia Władysława Ogrodzińskiego : w 85. rocznicę urodzin Joanna Szydłowska Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ostojski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
Plebiscyt na Warmii i Mazurach a polska literatura pamiętnikarska Władysław Ogrodziński s. 381-390
"Bibliografia Warmii i Mazur za rok 1961", Tamara Wajsbrot, Olsztyn 1964 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Tamara Wajsbrot (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Grunwald 1410-1960", Stefan M. Kuczyński, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1959 : [recenzja] ; "Grunwald", Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska, Warszawa 1960 : [recenzja] ; "Problemy Grunwaldu", Stefan M. Kuczyński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Seria I, "Nauki Humanistyczno-Społeczne", z. 15 Historia, Łódź 1960 : [recenzja] Zygmunt Lietz Stefan M. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) Krystyna Sroczyńska (aut. dzieła rec.) s. 422-423
Miejsce Walentego Barczewskiego w kulturze polskiej Władysław Ogrodziński s. 423-427
"Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej zbierane od 1836 do 1840 roku", Gustaw Gizewiusz, z rękopisu oprac., wstępem i komentarzami opatrzyła Danuta Pawlak, Poznań 2000 ; "Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.", część pierwsza: rękopis, Kraków-Olsztyn 2000 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Zenona Rondomańska Gustaw Gizewiusz (aut. dzieła rec.) Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 474-476
"Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane", Walenty Barczewski, wydał i wstępem poprzedził Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1977 : [recenzja] Janusz Jasiński Walenty Barczewski (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 517-519
"Mazury Pruskie" Oskara Kolberga Władysław Ogrodziński s. 531-554
Dorobek wydawniczy województwa olsztyńskiego z zakresu humanistyki w latach 1945-1960 Władysław Ogrodziński s. 617-633
Tablica pamiątkowa na grobie Wojciecha Kętrzyńskiego we Lwowie Władysław Ogrodziński s. 670-672
"W cieniu samotnych wież", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 686-687