Znaleziono 3 artykuły

Marek Andrzej Bieńczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Od artystycznego modelu świata do estetyki i hermeneutyki. (O metanaukowych aspektach myśli twórczej Dostojewskiego)", Halina Brzoza, "Litteraria" XII S.A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Halina Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 271
"Podstawy fundamentalne krytyka i badacza literatury, czyli obiektywizm i tendencyjność w krytyce", Czesław Dutka, "Litteraria" XII S.A nr 225, Wrocław 1982: [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Czesław Dutka (aut. dzieła rec.) s. 283
"Kłopoty filologów z >>Podróżą do Ziemi Świętej z Neapolu<<", Leszek Libera, "Studia Polonistyczne" VIII, Poznań 1980 : [recenzja] Marek Andrzej Bieńczyk Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 321