Znaleziono 34 artykuły

Wacław Borowy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Windakiewicz Wacław Borowy s. 3-34
Mickiewicz w szkole klasycznej Wacław Borowy s. 9-45
Drużbacka i pani d'Aulnoy : ("Fabuła o Xiążęciu Adolfie") Wacław Borowy s. 17-37
Main Motifs of Norwid's Poetry Wacław Borowy Anna Nierada (tłum.) s. 99-121
Echo Szekspira w "Anhellim" Wacław Borowy s. 104-105
"Dziady drezdeńskie jako dramat chrześcijański", Zofja Niemojewska, Warszawa 1920 : [recenzja] Wacław Borowy Zofia Niemojewska (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Ignacy Chodźko : (artyzm i umyslowość)", Wacław Borowy, Kraków 1914 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 147-148
O "Ucieczce" Mickiewicza Wacław Borowy s. 150-168
"O wpływach i zależnościach w literaturze", Wacław Borowy, Kraków 1921 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 157-159
Norwidiana 1925-1929 Wacław Borowy Władysław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) Jan Piechocki (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 170-185
"O poezji polskiej w wieku XVIII", Wacław Borowy, Posłowie Z.Stefanowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 170
Kazimierz Król Wacław Borowy s. 225-228
"Geschichte der englischen Romantik", I. Band, Teil 1 : "Die Anfänge der Romantik", Helene Richter, 1911 : [recenzja] Wacław Borowy Helene Richter (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"O Norwidzie. Rozprawy i notatki", Wacław Borowy, wydanie opracowała Zofia Stefanowska, konsultant naukowy Stanisław Pigoń, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 394, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Żabski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 253-259
Kniaźniniana Wacław Borowy s. 259-272
Wspomnienia pośmiertne : Andrzej Tretiak (1886-1944) Wacław Borowy s. 262-264
Wspomnienia pośmiertne : Andrzej Tretiak (1886-1944) Wacław Borowy s. 262-264
"Studia i szkice literackie. T.I-II", Wacław Borowy, wybór i oprac. Z.stefanowska i A.Paluchowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 269
Aleksander Patkowski Wacław Borowy s. 309-312
Norwidiana 1930-1935 : część II : Biografia. Zarysy monograficzne Wacław Borowy s. 315-357
Wspomnienie o Leonie Piwińskim Wacław Borowy s. 327-344
"55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania", Jan Michalski, z przedmową Wacława Borowego, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XII, 106, 2 nlb., 6 tabl. : [recenzja] Tadeusz Mikulski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 349-354
Drobiazgi Mickiewiczowskie Wacław Borowy s. 374-398
Z historji równouprawnienia żydów w powieści polskiej Wacław Borowy s. 394-403
"Ze studjów nad Fredrą", Wacław Borowy, Kraków 1921 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 434-442
Rominogrobis Wacław Borowy s. 467-469
Norwidiana 1921-24 Wacław Borowy Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) Wanda Nowodworska (aut. dzieła rec.) Roman Zrębowicz (aut. dzieła rec.) s. 474-486
"Anhelli", Juliusz Słowacki, transl. by Dorothea Prall Radin, London 1930 : [recenzja] Wacław Borowy Dorothea Prall Radin (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 534-535
Kilka słów odpowiedzi p. Z. Falkowskiemu Wacław Borowy s. 549-550
"Dzienniki", t. 1, 1882-1886, Stefan Żeromski, tekst edycji opracowali Wacław Borowy i Stanisław Adamczewski, przedmowa Andrzeja Wasilewskiego, przypisy Jerzego Kądzieli, Warszawa 1953, «Czytelnik», z prac Instytutu Badań Literackich, Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, s. 562, 2 nlb., 34 ilustracje : [recenzja] Mirosława Puchalska Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 644-654
Ś. p. Lucjusz Komarnicki Wacław Borowy s. 770-771
Pieśń o rozkoszach żołnierskich Wacław Borowy s. 833-840
Drużbaciana Wacław Borowy s. 869-876
Norwidiana 1930-1935 : część I : Bibljografja. Teksty. Przekłady. Studja nad językiem i wierszem Wacław Borowy s. 989-1011