Znaleziono 34 artykuły

Małgorzata Szejna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O pytaniu dydaktycznym w nauczaniu literatury (aspekt historyczny i zakres problematyki)", Małgorzata Bartczak, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Małgorzata Szejna Małgorzata Bartczak (aut. dzieła rec.) s. 132
"W poszukiwaniu literackiego wzoru człowieka. (Z zagadnień kształtowania osobowości przez sztukę)", Maria Gołaszewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szejna Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 147
"Współczesny sen o raju", Marek Karłaszewski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Marek Karłaszewski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Historia literatury i socjologia wiedzy", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 160
"Komisja Edukacji Narodowej -poczynania inspiratorskie", Bogusław Leśnodorski, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Problematyka i rozwój polskiej prozy obozowej", Tadeusz Lewandowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Tadeusz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Kronika życia i twórczości Mickiewicza. 1850-1855", Ksenia Kostenicz, Red. S. Pigoń, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Kierunki badań nad literaturą współczesną. Stan i potrzeby", Marian Stępień, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 166
"Społeczne funkcje młodej prozy", Michał Boni, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 167
"O poezji polskiej w wieku XVIII", Wacław Borowy, Posłowie Z.Stefanowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 170
"Wypowiedzi pojedyncze w twórczości Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 176
">>Pigmalion<< Jana Jakuba Rousseau w teatrze polskim", Jan Ciechowicz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Polski western-próba poetyki. (Na przykładzie twórczości Wiesława Wernica)", Tomasz Stępień, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177
"O języku filmu i ekspresji filmowej", Piotr Lis, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Piotr Lis (aut. dzieła rec.) s. 197
"Kształcenie opinii publicznej w XVIII w. na przykładzie działalności kaznodziejskiej Michała F. Karpowicza (1744-1803)", Andrzej J. Zakrzewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Andrzej J. Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Problemy motywacji i analizy psychologicznej w polskiej prozie lat 1945-1950", Anna Sobolewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych<<", Małgorzata Rubiec-Masalska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R. XVII nr 1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Małgorzata Rubiec-Masalska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Przegląd podstawowych badań nad czytelnictwem dla dzieci i młodzieży", Jadwiga Weber, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jadwiga Weber (aut. dzieła rec.) s. 212
"Jan Śniadecki a historia (II)", Kalina Bartnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 214
"Słowacki. Opowieść biograficzna", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Kultura polska XVI w.", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 227
"Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia", Anna Żbikowska-Migoń, Wrocław 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Anna Żbikowska-Migoń (aut. dzieła rec.) s. 228
"Julian Krzyżanowski wobec >>poszukiwaczy absolutu<<", Artur Hutnikiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"Między renesansem a kontrreformacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego. 1588-1656", Piotr Szydłowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Studia Religiologica z.2, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Piotr Szydłowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Współczesny film polski", Stanisław Kuszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Stanisław Kuszewski (aut. dzieła rec.) s. 247
">>Krotofilne tragedie<< - nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku", Edward Różycki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Małgorzata Szejna Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 270
"Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia", Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wrocław 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 272
"Psychospołeczne uwarunkowanie uczestnictwa w kulturze", Tyburcjusz Tyblewski, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Tyburcjusz Tyblewski (aut. dzieła rec.) s. 276
"Sarmatyzm oświecony. (O sztuce pisarskiej K.Wyki)", Leonard Neuger, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Małgorzata Szejna Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) s. 317
"Staropolskie tradycje historycznoliterackie w dobie Oświecenia (1. >>Sztuka rymotwórcza P.k. Dmochowskiego<<)", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Małgorzata Szejna Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 321
"Stanisław Szpotański jako pisarz historyczny", Gustaw Ostasz, Rzeszów 1979 : [recenzja] Małgorzata Szejna Gustaw Ostasz (aut. dzieła rec.) s. 323
"Andrzej Frycz Modrzewski, humanista, pisarz", Mirosław Korolko, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 585
"Piotr Skarga", Janusz Tazbir, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", pod red Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 851-852