Znaleziono 32 artykuły

Zofia Szmydtowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ignacy Chrzanowski Zofia Szmydtowa s. 12-24
La poétique de la "Gawęda" Zofia Szmydtowa Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 13-33
Gogol o "Panu Tadeuszu" Zofia Szmydtowa s. 23-30
"Odprawa posłów greckich" : studium morfologiczne Zofia Szmydtowa s. 26-47
Przysłowia i zwroty przysłowiowe w utworach Kochanowskiego Zofia Szmydtowa s. 30-60
Rafał Blüth Zofia Szmydtowa s. 31-37
Słowacki-Cervantes : związki i analogie Zofia Szmydtowa s. 40-63
Anna Chorowiczowa Zofia Szmydtowa s. 74-76
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, Warszwa 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 89
"Gogol o >>Panu Tadeuszu<<", Zofia Szmydtowa, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 96
"Lament Sakrypanta w oryginale i spolszczeniu Piotra Kochanowskiego na tle renesansowych przetworzeń motywu", Zofia Szmydtowa, Wrocław-Warszawa-Kraków : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 105
Funkcja stylu w teorii i w praktyce autorskiej Erazma Zofia Szmydtowa s. 117-163
"Pochwała głupoty jako twór myśli i sztuki pisarskiej Erazma z Rotterdamu", Zofia Szmydtowa, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"O Erazmie i Reju", Zofia Szmydtowa, Warszawa 1972: [recenzja] Teresa Lancholc Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 150
"Funkcja stylu w teorii i w praktyce autorskiej Erazma", Zofia Szmydtowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 166
Norwidiana 1925-1929 Wacław Borowy Władysław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) Jan Piechocki (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 170-185
"Średniowiecze polskie w poezji Lenartowicza", Zofia Szmydtowa [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 182
Twórczość dramatyczna Norwida Zofia Szmydtowa s. 199-208
"Norwid i Lenartowicz", Zofia Szmydtowa, "Przegląd Humanistyczny" R. 17 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 226
"Listy", tom 1: "W kręgu najbliższych", Narcyza Zmichowska, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Mieczysława Romankówna, pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład im. Ossolińskich, s. 774, 2 nlb. + 7 ilustracji : [recenzja] Zofia Szmydtowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) Narcyza Żmichowska (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, indeks opracowała Anna Lisowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 442, 2 nlb. : [recenzja] Janina Abramowska Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"Rousseau: samotność i wspólnota", Bronisław Baczko, Warszawa 1964, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 746, 2 nlb. + 13 wklejek ilustr. oraz 1 wklejka erraty : [recenzja] Zofia Szmydtowa Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 296-301
Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza Zofia Szmydtowa s. 298-334
"Jan Kochanowski", Zofia Szmydtowa, wyd.3, zmien. Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 342
Ariostyczna droga Słowackiego Zofia Szmydtowa s. 351-387
Ludowość "Grażyny" Zofia Szmydtowa s. 380-390
"Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane", rękopis pieśni udostępniła i poprzedziła przedmową Zofia Szmydtowa, teksty pieśni transkrybował, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław Świrko, oprac. graficzne Andrzej Strumiłło, Warszawa 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Swat Józef Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Strumiłło (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 439-442
Geneza i pierwsze fragmenty "Odyssei" Siemieńskiego Zofia Szmydtowa s. 447-463
"Towianizm na tle historycznem", Józef Kallenbach, Kraków 1922 : [recenzja] Zofia Szmydtowa Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 479-482
"Rocznik Literacki 1955", kom. red. Zofia Szmydtowa (red. naczelny), P. Hertz, T. Zabłudowski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 675, 1 nlb. : [recenzja] Ewa Korzeniewska P. Hertz (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) T. Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 570-574
"Rousseau - Mickiewicz i inne studia", Zofia Szmydtowa, indeksy opracowała Aniela Piorunowa, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 2, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 348, 4 nlb. : [recenzja] Konrad Górski Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 616-625
Najnowsze studja i wydania pism N. Żmichowskiej Zofia Szmydtowa s. 673-679