Znaleziono 1 artykuł

Narcyza Żmichowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Listy", tom 1: "W kręgu najbliższych", Narcyza Zmichowska, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła Mieczysława Romankówna, pod redakcją Stanisława Pigonia, Wrocław 1957, Zakład im. Ossolińskich, s. 774, 2 nlb. + 7 ilustracji : [recenzja] Zofia Szmydtowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Mieczysława Romankówna (aut. dzieła rec.) Narcyza Żmichowska (aut. dzieła rec.) s. 240-244