Znaleziono 29 artykułów

Tadeusz Swat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romuald Traugutt: cztery decyzje Tadeusz Swat s. 19-28
O tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" Tadeusz Swat s. 57-70
Integracyjna rola Warszawy w II Rzeczypospolitej Tadeusz Swat s. 57-65
Pamieć i serce : (polskie cmentarze wojenne na Kresach Wschodnich) Tadeusz Swat s. 83-96
"Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera", Tadeusz Oracki, "Literatura Ludowa" 1973, nr 4/5 : [recenzja] Tadeusz Swat Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 88-89
Listopad 1918 roku : miejsca upamiętnione i pomniki Tadeusz Swat s. 95-105
Prześladowania ludowców przez UB w latach 1944-1956 Tadeusz Swat s. 101-108
Groby i pamiątki z okresu Powstania Styczniowego 1863-1864 r. na dawnych Kresach Wschodnich Tadeusz Swat s. 145-160
"Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939", Henryk Kapiszewski, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Henryk Kapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Karty z dziejów Mazur. Wybór pism", T. 2, Emilia Sukertowa-Biedrawina, wyboru dokonał Janusz Jasiński, przedmową opatrzył Stanisław Herbst, posłowie Janusza Jasińskiego, Olsztyn 1972 : [recenzja] Tadeusz Swat Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Pamiątki Września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej Tadeusz Swat s. 177-206
"Pamiętnikarstwo na Warmii i Mazurach", Stanisława Badowska, "Pamiętnikarstwo Polskie" nr 2, 1971: [recenzja] Tadeusz Swat Stanisława Badowska (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Dziesięć tomów "Rocznika Olsztyńskiego" Tadeusz Swat s. 189-199
Pieśni patriotyczne polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych w Prusach Wschodnich (1939-1945) Tadeusz Swat s. 209-220
"Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1973 : [recenzja] Tadeusz Swat Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Groby więźniów politycznych Wronek, Rawicza i Warszawy Tadeusz Swat s. 243-260
"Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939", Tadeusz Swat, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Tadeusz Swat (aut. dzieła rec.) s. 336-339
"... Przed Bogiem i historią : księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956 : Mazowsze", Tadeusz Swat, Warszawa 2003 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Tadeusz Swat (aut. dzieła rec.) s. 350-355
Warmińskie i mazurskie warianty niektórych starych wątków polskiej pieśni ludowej Tadeusz Swat s. 353-371
"Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku", Tadeusz Oracki, Warszawa 1976 : [recenzja] Tadeusz Swat Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 435-438
"Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane", rękopis pieśni udostępniła i poprzedziła przedmową Zofia Szmydtowa, teksty pieśni transkrybował, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław Świrko, oprac. graficzne Andrzej Strumiłło, Warszawa 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Swat Józef Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Strumiłło (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 439-442
"Mówią cmentarze", Henryk Syska, Olsztyn 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 451-453
Wspomnienia plebiscytowców Bohdan Koziełło-Poklewski Tadeusz Swat s. 469-504
"Odra, Nysa Łużycka, Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej", Marian Orzechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Marian Orzechowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Z północnego Polski krańca...", Andrzej Samulowski, wydał i wstępem poprzedził Janusz Jasiński, Olsztyn 1975 : [recenzja] Tadeusz Swat Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Samulowski (aut. dzieła rec.) s. 532-534
"Z działalności kulturalnej ZPwN na Powiślu, Warmii, Pograniczu i Kaszubach", Zygmunt Lietz, [w:] "Pięćdziesięciolecie Związku Polaków w Niemczech (materiały z sesji naukowej)", Opole 1974 : [recenzja] Tadeusz Swat Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 545-547
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Minęły wieki, a myśmy ostali", Jan Boenigk, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Swat Jan Boenigk (aut. dzieła rec.) s. 552-553
"Jeszcze Polska nie zginęła" na Warmii i Mazurach Tadeusz Swat s. 593-605
"Z Mazur do podziemia. Wspomnienia 1939-1945", Karol Małłek, Warszawa 1970 : [recenzja] Tadeusz Swat Karol Małłek (aut. dzieła rec.) s. 617-618