Znaleziono 24 artykuły

Ewa Korzeniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O "Dziennikach" Stefana Żeromskiego Ewa Korzeniewska s. 1-43
Sprawozdania z podróży naukowych pracowników IBL Zbigniew Goliński Mieczysław Klimowicz Ewa Korzeniewska s. 22-29
Twórczość dramatyczna Zapolskiej w latach 1895-1900 Ewa Korzeniewska s. 29-60
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Ewa Korzeniewska s. 57-62
Miejsce "Nocy i dni" w literaturze polskiej Ewa Korzeniewska s. 161-179
"Miejsce "Nocy i dni" w literaturze polskiej", Ewa Korzeniewska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Wokół "Rozmowy z J. Conradem" Mariana Dąbrowskiego", Ewa Korzeniewska, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 205
"Maria Dąbrowska. Kronika życia", Ewa Korzeniewska, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Materiały literackie" Marii Dąbrowskiej Ewa Korzeniewska s. 223-236
"Julian Tuwim. Bibliografia", Janusz Stradecki, redaktor naukowy Ewa Korzeniewska, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 609, 3 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Jerzy Kądziela Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 231-245
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
"Sytuacja książki polskiej w latach 1926-1932", Ewa Korzeniewska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie", Barbara Winkiel, redaktor naukowy Ewa Korzeniewska, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 794, 2 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Janusz Stradecki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 376-400
Miriam a Norwid Ewa Korzeniewska s. 407-424
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
Miriam nieznany Ewa Korzeniewska s. 415-430
Z badań nad ideologią Gabrieli Zapolskiej Ewa Korzeniewska s. 420-443
Droga Marii Dąbrowskiej do "Nocy i dni" Ewa Korzeniewska s. 427-451
"Rocznik Literacki 1955", kom. red. Zofia Szmydtowa (red. naczelny), P. Hertz, T. Zabłudowski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 675, 1 nlb. : [recenzja] Ewa Korzeniewska P. Hertz (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) T. Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 570-574
"O Marii Dąbrowskiej i inne szkice", Ewa Korzeniewska, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kotta, tom 30, s. 179, 1 nlb. + 3 ilustracje : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 597-605
"Sezonowa miłość", Posłowie, Gabriela Zapolska, autor posłowia: Tomasz Weiss, Kraków 1953, Wydawnictwio Literackie, s. 453-464 : [recenzja] Ewa Korzeniewska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) Gabriela Zapolska (aut. dzieła rec.) s. 628-631
Z zagadnien realizmu "Nocy i dni" Dąbrowskiej Ewa Korzeniewska s. 894-916
"Spór o realizm. Szkice krytyczne", Melania Kierczyńska, Warszawa 1951, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 193, 3 nlb. : [recenzja] Ewa Korzeniewska Melania Kierczyńska (aut. dzieła rec.) s. 1147-1149
"Stefan Żeromski", prace wykonane w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Epoki Imperializmu Instytutu Badań Literackich, pod kierownictwem Ewy Korzeniewskiej, Warszawa 1951, „Czytelnik”, s. 369, nlb. 3 : [recenzja] August Grodzicki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 1216-1226