Znaleziono 6 artykułów

Barbara Winkiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Listy Tadeusza Boya-Żeleńskiego do Anny Leszczyńskiej s. 171-255
">>Dobrodziej złodziei<<. Przyczynek do współpracy reżysera z autorem", Barbara Winkiel, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 233
"Recenzje teatralne. Wybór", Karol Irzykowski, wybór i wstęp: Janusz Szpotański, przypisy opracowała Barbara Winkiel, indeks zestawiła Zofia Raułuszkiewicz, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 764 : [recenzja] Bogdan Rogatko Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) Zofia Raułuszkiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szpotański (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 273-279
"Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie", Barbara Winkiel, redaktor naukowy Ewa Korzeniewska, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 794, 2 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Janusz Stradecki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 376-400
"Oblicza dnia. 1936", wstęp i analogię opracowała Mirosława Puchalska, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Jerzy Kądziela, Wrocław 1953; "Sygnały. 1933-1939", opracowała Jadwiga Czachowska, Wrocław 1952; "Poprostu - Karta. 1835-1936", wstęp i analogie opracowała Barbara Winkiel, wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych opracował Janusz Stradecki, Wrocław 1953 : [recenzja] Samuel Sandler Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) Mirosława Puchalska (aut. dzieła rec.) Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Barbara Winkiel (aut. dzieła rec.) s. 609-616